Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor guvernului în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile medicale şi de asistenţă socială din România

​Proiectul are ca scop responsabilizarea reprezentanţilor Guvernului cu atribuţii în domeniul apărării şi protejării drepturilor omului din instituţiile medicale şi de asistenţă socială destinate recuperării şi îngrijirii pesoanelor cu dizabilităţi mintale, prin  monitorizarea modului în care sunt respectate drepturile omului în aceste instituţii, precum şi prin conştientizarea societăţii civile şi a pacienţilor.

Grup ţintă: peste 3000 de pacienţi ai instituţiilor de profil, peste 60 de reprezentanţi ai ministerelor, autorităţilor naţionale şi judeţene cu atribuţii în domeniu şi peste 100 de reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniu.

Activităţi:
– monitorizarea instituţiilor: Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Minsiterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
– verificarea dacă în cadrul spitalelor de psihiatrie din mediul rural sunt depuse toate eforturile pentru ca internarea şi tratamentul medical să fie realizate cu consimţământul informat al persoanei în cauză.
– promovarea de către reprezentanţii societăţii civile a drepturilor grupului ţintă, prin modificări şi propuneri legislative.

Parteneri: Liga Română pentru Sănătate Mintală.

Rezultate:
– elaborarea şi aplicarea instrumentului de monitorizare ăn 15 instituţii din mediul rural şi la nivelul ministerelor competente-
– redactarea raportului naţional de monitorizare-
– organizarea a 5 mese rotunde pentru intensificarea rolului de watch dog al ONG-urilor locale şi conştientizarea autorităţilor.

Masă rotundă Alba Iulia (9 septembrie)   Lista participanti
Masă rotundă Sibiu (10 septembrie) Lista participanti
Masa rotundă Râmnicu Vâlcea (11 septembrie) Lista participanti
Masă rotundă Timişoara (22 septembrie) Lista participanti
Masă rotundă Bucureşti (5 octombrie) Lista participanti

– organizarea conferintei nationale pentru prezentarea rezultatelor monitorizarilor
– organizarea a doua sesiuni de informare pentru monitori
– incheierea unui Protocol de colaborare intre CRJ si Centrul National de Sanatate Mintala, pentru stabilirea unui sistem de vizite ale CRJ in institutiile destinate persoanelor cu dizabilitati mintale, private de libertate

Perioada de derulare a proiectului: 24 decembrie 2008 – 23 octombrie 2009

Finantator: Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2006 “Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României”, Componenta 2 – “Democraţie, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă”.

Buget: 89.850 euro.

Mese rotunde

Conferinta internationala – Monitorizare drepturi pacienti cu dizabilitati mintale

Broșura “Drepturile pacienților cu probleme de sănătate mintală”

Raport- respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale (RO)

Report on the Rights of the Persons with Mental Disabilities (EN)