Conferinţa internatională – Monitorizare drepturi pacienţi cu dizabilităţi mintale

Drepturile  pacientilor cu dizabilităţi mintale dezbătute în cadrul unei conferinţe internaţionale

CRJ şi  Liga Română pentru Sănătate Mintală (LRSM) au organizat în  22 octombrie, la Bucureşti conferinţa internaţională “Monitorizarea respectăriidrepturilor persoanelor cu

 dizabilităţi mintale din spitalele de psihiatrie şi din unităţile medico-sociale”, ocazie cu care a fost dezbătută situaţia acestor pacienţi la nivel naţional, prin prisma gradului în care personalul medico-social din respectivele unităţi cunosc şi le respectă drepturile.
Tot atunci a fost lansat şi “Raportul privind respectarea depturilor şi libertăţilor persoanelor aflate în instituţii medico-sociale pentru persoane cu dizabilităţi mintale”.

Raportul arată că spitalele de psihiatrie şi unităţile medico-sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mintale sunt departe de a indeplini condiţiile decente de viaţă şi tratament pentru aceştia.

La conferinţă au participat responsabili ai autorităţilor centrale, manageri de spitale de psihiatrie, de direcţii judeţene de sănătate publică, de direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, ai Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, ai Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti şi reprezentanţi ai societăţii civile. La conferinţă au participat de asemenea şi reprezentanţi ai mass media din România.

Monitorizarea instituţiilor a fost făcută în cadrul proiectului “Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor guvernului în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile medicale şi de asistenţă socială din România”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006, Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă.