Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru drepturile celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat

Conform celei mai recente statistici aparținând Ministerului Muncii, la sfârșitul lunii iunie 2014, aproximativ 25.000 de persoane cu dizabilități mintale se aflau închise în 771 de centre de asistență socială de stat: 17.129 de adulți și 7.746 de copii. Aceste persoane se află, în România zilelor noastre, într-o situație de maximă vulnerabilitate, în ciuda faptului că, teoretic, ele trăiesc sub tutela și sub autoritatea instituțiilor statului, obligat prin Constituție să respecte drepturile tuturor cetățenilor săi. Lor li se alatură alte mii de persoane aflate în îngrijirea statului, dar plasate, prin contract, unor entități private. Numarul exact al acestora nu este cunoscut.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei a atras atenția asupra condițiilor extreme în care aceste persoane vulnerabile își duc viața în instituții în toate rapoartele despre sistemul de asistență pentru persoanele cu dizabilități din Romania întocmite din 1995 încoace.

În prima jumătate a anului 2014, Centrul de Investigații Media a documentat și prezentat, cu ajutorul experților Centrului pentru Resurse Juridice, cazul unui centru privat pentru persoane cu dizabilități care funcționa ilegal în Breaza, Prahova, și unde au murit în condiții suspecte șase beneficiari. Pentru cinci dintre acestia au fost întocmite acte de deces false. Mai multe, aici.

Conform unei statistici a Centrului de Resurse Juridice, între 2011-2014, în instituțiile din jumatate din județele țării au murit peste 1.500 de oameni. UPDATE: Pe 3 decembrie 2015, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, CIM împreună cu CRJ au publicat „Harta Morții”, întocmită în urma unui studiu făcut la nivel național în perioada iulie-noiembrie 2015. Conform studiului și coroborat cu statistica anterioară a CRJ, rezultă că din ianuarie 2010 și până în septembrie 2015, în Romania au murit, în centrele de stat sau private, dar finanțate de stat, 4.568 de persoane. Studiul a apărut în cadrul prezentului proiect – „Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru drepturile celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat”finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, implementat de Centrul de Investigații Media în partenriat cu Centrul de Resurse Juridice. Detalii aici.

Prevalându-se de faptul ca aceste persoane vulnerabile au nevoie de protecție si trebuie, așadar, izolate în aceste centre, autoritățile țin presa și societatea la distanță de realitățile acestui sistem. Mass-media și societatea civilă românească au dificultăți reale în a intra și documenta viața celor închiși acolo, pentru a depăși această barieră fiind necesare tehnici și metode ce țin de jurnalismul de investigație.

Autoritățile române ascund pe cât pot realitatea crudă din aceste instituții, establishmentul politic de la București fiind, fără îndoială, conștient de impactul devastator pe care informațiile reale și, eventual, imaginile din aceste centre le pot avea asupra imaginii externe a țării.

Mai este însă un raționament pentru care autoritățile țin acest sistem departe de ochii societății: departe de ochii curioșilor, sutele de milioane de euro alocate anual domeniului își pot pierde mai ușor urma.

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea, eficientizarea și popularizarea mecanismelor pentru garantarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate din Romania.

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Dezvoltarea de competențe a unui număr de 30 de jurnaliști, bloggeri și activiști pentru a folosi mecanisme de investigare jurnalistică a potențialelor acte de corupție care duc, printre altele, la încălcarea drepturilor omului în sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități, prin formarea și angajarea în decurs de 10 luni în vederea efectuării a minim 5 anchete jurnalistice;
 2. Eficientizarea mecanismului de monitorizare a situației persoanelor cu dizabilități instițuionalizate al CRJ, prin documentarea adiționala a potențialelor acte penale care duc la încălcarea drepturilor acestor persoane și, unde este cazul, formularea de acțiuni în justiție, în decurs de 10 luni;
 3. Îmbunătățirea condițiilor de viață a minimum 500 de persoane cu dizabilități mintale instituționalizate, beneficiari ai instituțiilor vizitate, prin schimbările pe care experții le propun, pe de-o parte, și, pe de altă parte, investigațiile de presă le-ar putea genera;
 4. Creșterea implicării comunitare în monitorizarea și respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități în cel puțin 5 comunități și prin campanii on-line și media la nivel local și național și prin diseminarea tehnicilor și instrumentelor de monitorizare a drepturilor persoanelor cu dizabilități în rândul actorilor comunitari relevanți, în decurs de 11 luni.

GRUP ȚINTĂ

 • Minimum 500 de persoane cu dizabilități mintale instituționalizate în cele 10 centre monitorizate și supuse investigațiilor jurnalistice;
 • 30 de jurnaliști de investigație, bloggeri, formatori de opinie și activisti din domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale – din care cel puțin 5 jurnaliști de investigație și 4 experți în documentarea modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate vor participa direct la activităţile proiectului.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 • Selectarea a aproximativ 40 de jurnaliști și activiști civici care vor primi training de la specialiștii CIM și CRJ pentru a putea documenta situații punctuale de abuz sau cheltuire ilegală a fondurilor publice destinate beneficiarilor sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;
 • Selectarea a cinci persoane din cele 40 care vor primi un sprijin financiar de 650 Euro pentru a putea documenta și prezenta un caz concret, sub forma unei investigații de presă;
 • Sprijinirea jurnaliștilor selectați în proiect de către experții în monitorizare ai CRJ, care vor verifica, prin vizite neanunțate, modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități mintale sunt respectate în instituții și vor redacta rapoarte în acest sens;
 • În urma investigațiilor jurnalistice și în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, specialiștii CRJ vor face plângeri penale și vor urmări în justiție responsabilizarea celor găsiți vinovați pentru încălcarea drepturilor acestor beneficiari;
 • Organizarea de către CRJ și CIM a șase dezbateri regionale, în cadrul cărora vor fi prezentate rezultatele investigațiilor publicate, precum și mecanismele de monitorizare specifice acestui domeniu, astfel încât jurnaliști, bloggeri și activiști locali să aibă insturmentele necesare pentru a investiga orice abuz din acest sistem;
 • Organizarea unei conferințe finale în care CRJ și CIM vor prezenta rezultatele tuturor activităților, rezultatele demersurilor în justiție, precum și eventualele propuneri legislative care ar putea fi formulate urmare a descoperirilor făcute.

PARTENERI

Proiect implementat de Centrul de Investigații Media (www.investigatiimedia.ro) în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Martie 2015 – Aprilie 2016

FINANȚARE

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romania. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

BUGET

83.970 Euro, din care 14.550 buget alocat activităţilor desfăşurate de CRJ.

CONTACT

Georgiana Pascu, Manager Program Pledoarie pentru Demnitate, gpascu@crj.ro

Ovidiu Vanghele, jurnalist, Președinte CIM, ovidiu@investigatiimedia.ro


Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.