Aspecte legale şi etice în cercetarea clinică efectuată în instituţiile de sănătate mintală pentru copii şi adulţi

Proiectul îşi propune să studieze îndeaproape aspectele legale şi etice ale cercetării clinice pe copii şi adulţi cu propbleme de sănătate mintală şi să propună un set de principii etice pentru autorităţile centrale cu responsabilităţi în domeniu.

Grup ţintă:

  • 10 reprezentanţi ai autorităţilor centrale cu atribuţii în domeniu, ai organizaţiilor non guvernamentale, ai Centrului Naţional de Sănătate Mintală, ai Asociaţiei companiilor farmaceutice şi ai experţilor în cercetarea clinică şi în aspectele legale şi etice ale acesteia;
  • copiii şi adulţi cu probleme de sănătate mintală, care au fost sau sunt  implicaţi în cercetarea clinică din instituţiile de sănătate mintală, reprezentanţi legali, psihiatri şi psihologi din cel puţin 6 sau 8 instituţii de sănătate mintală (aproximativ 1200 de persoane);
  • autoritaţi cu responsabilităţi legate de persoane lipsite de libertate, cum ar fi Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Parchetul General.

Grupul ţintă va fi implicat activ în identificarea problemelor întâmpinate în cercetarea clinică efectuată în instituţiile de sănătate mintală şi în găsirea  celor mai bune soluţii pentru aplicarea studiilor legale şi etice  în domeniul cercetării clinice şi în implementarea unui mecanism independent care să monitorizeze instituţiile de sănătate mintală, cu accent pe cercetarea clinică din România prin întâlniri, grupuri de lucru, vizite de monitorizare şi prin organizarea unui seminar.

Locaţie/regiune: Bucureşti şi instituţiile de sănătate mintală din alte regiuni din România.

Obiective:

  • documentarea şi prezentarea situaţiei actuale cu privire la respectarea drepturilor copiilor şi adulţilor cu probleme de sănătate mintală implicaţi în cercetarea clinică şi privaţi de libertăţile lor fundamentale;
  • atragerea atenţiei auspra modului în care se face cercetarea clinică pe copiii şi adulţii cu probleme de sănătate mintală, publicarea rezultatelor şi diseminarea lor către factorii de decizie, către Asociaţia Naţională Profesională a Medicilor,  reprezentanţii companiilor farmaceutice;
  • propunerea de amendamente la Legea 487din 2002 şi la normele de aplicare a acesteia, la strategia naţională de sănătate mintală şi la planul de acţiune.

Perioada: decembrie  2009 – septembrie  2010.

Finanţare:  17 750 Euro (14,000: Matra – Kap Grant, 3,750: CRJ).

Coordonator de proiect:  Georgiana Pascu.

Raport final MATRA