Justiție prietenoasă pentru Copii – inițiativă privind dezvoltarea conceptului de practici în instanțe

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți sistemele de justiție penală, făcându-le mai prietenoase pentru copiii victime și copiii suspectați sau acuzați de săvârșirea unei infracțiuni, în special pentru cei care se află în situații vulnerabile. Există o lipsă de înțelegere a modului în care copiii ar trebui evaluați de profesioniștii din justiția penală pentru a le identifica nevoile sociale, educaționale, de protecție și / sau de reintegrare în cadrul proceselor din materia penală. Acest proiect se va concentra pe îmbunătățirea evaluărilor individuale ale copiilor aflați în situații vulnerabile în România, Italia și Bulgaria. Se va concentra, în special, pe îmbunătățirea situației minorilor cu dizabilități, a celor neînsoțiți și a minorilor lipsiți de îngrijirea părintească. Proiectul va dezvolta un set de instrumente de specialitate care vor contribui la asigurarea accesului la justiție, la o abordare centrată pe copil și la asigurarea faptului că sunt luate măsuri adecvate pentru a spori participarea lor și pentru a-i proteja pe tot parcursul procesului penal.

Citește raportul „Justiție prietenoasă pentru Copii – inițiativă privind dezvoltarea conceptului de practică în instanțe

Evenimente:

📌 Conferința internațională „Justiție prietenoasă cu copiii – dezvoltarea conceptului de practici în instanță  (19 mai, București) – Detalii și înscriere.

📌 International Labs (1, 8, 20 aprilie 2022) – detalii și înregistrare. (also in English).

📌 Conferință CRJ (9 decembrie 2021) – detalii și înregistrare. (also in English).

📌 Conferința PRISM (11-12 octombrie 2021) – detalii și înregistrare.

Despre proiect:

Directiva Uniunii Europene privind drepturile victimelor (2012/29 /UE) și Directiva privind garanțiile procedurale pentru copii (2016/800 / UE) vizează asigurarea unui set de drepturi pentru minorii victime ale infracțiunilor și pentru cei suspectați sau acuzați de săvârșirea unei infracțiuni, mentite să le permită să fie susținuți, protejați și să participe activ la procesul de justiție penală, în conformitate cu nevoile lor și luând în considerare vulnerabilitățile fiecăruia. Aceste directive subliniază importanța și obligația de a înțelege nevoile lor înainte ca orice măsuri să fie aplicate de către autoritățile din justiția penală. Mijloacele pentru a realiza acest lucru sunt evaluările individuale, în care informațiile necesare pentru a înțelege situația copilului sunt colectate de profesioniști instruiți într-un mod prietenos cu copii, care le permite participarea și protecția lor. Conștientizare modului de realizare a acestor obiective este limitată în practică în toate sistemele de justiție penală, dar și a modului de a efectua evaluările individuale pentru copiii cu vulnerabilități sporite, precum și a importanței unei abordări multidisciplinare

Acesta este un proiect de doi ani care a început în iulie 2020 și este cofinanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020). Proiectul se va concentra asupra copiilor aflați în situații deosebit de vulnerabile, care se confruntă cu multiple bariere în cadrul sistemului de justiție penală și care sunt adesea aliniate sau excluse. Proiectul se va desfășura și vor beneficia în mod direct de 3 țări din UE (România, Italia și Bulgaria), instrumentele și metodele rezultate fiind relevante în întreaga UE.

Istoric

Acest proiect se bazează pe eforturile și expertiza din trecut pentru a îmbunătăți accesul la justiție pentru copiii cu dizabilități psihosociale.

În ceea ce privește contextul internațional, există o bază normativă puternică care impune statelor membre UE să ia măsuri pentru a spori participarea și drepturile procedurale ale copiilor cu dizabilități. Acest lucru este exprimat în legătura decisivă dintre obligațiile stabilite în Directiva (2012/29/UE) și Directiva (2016/800/UE), împreună cu cea mai recentă strategie a UE privind drepturile victimelor 2020-2025, Strategia UE privind persoanele cu dizabilități 2010 – 2020 și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCDPD), Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului (UNCRC) și Convenția europeană a drepturilor omului. Deși UE a aderat la UNCDPD în 2010 și Convenția a fost ratificată de fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE, există o lipsă de claritate cu privire la modul în care se aplică în asociere cu legislația UE existentă și cum se aplică acest lucru copiilor în situații deosebit de vulnerabile. În plus, constatările Comisiei Europene din mai 2020 ilustrează faptul că transpunerea Directivei privind drepturile victimelor a fost insuficientă și nu s-a făcut suficient pentru a se asigura că minorii aflați în situații vulnerabile sunt evaluați în mod corespunzător și, în consecință, sunt sprijiniți și protejați.

Obiective generale:

Proiectul își propune să: 
▶ Cerceteze practicile promițătoare în fiecare jurisdicție (rezultatând 3 rapoarte analitice – RO, IT, BG);
▶ Elaboreze modele privind promovarea justiției prietenoase cu copiii și realizarea evaluărilor individuale axate pe copiii cu dizabilități;
▶ Consolideze capacitățile echipelor multidisciplinare, alcătuite din judecători, avocați, asistenți sociali și profesioniști aliați;
▶ Împacteze în cascadă minorii prin colaborarea transfrontalieră și diseminarea internațională.

Activități:

▶ Cercetarea și colectarea de date privind practicile promițătoare existente în efectuarea multidisciplinară a evaluărilor  individualizate pentru copiii cu vulnerabilități sporite. Astfel se vor reuni practicile existente, evidențiind lacunele specifice în aptitudinile, cunoștințele și competențele judecătorilor, avocaților și altor profesioniști implicați în administrarea justiției în garantarea drepturilor procedurale ale copiilor cu dizabilități.

▶ Dezvoltarea unor modele și instrumente pentru a ajuta profesioniștii să efectueze evaluări multidisciplinare axate pe nevoile individualizate ale minorilor cu vulnerabilități sporite. Acestea vor viza promovarea comunicării, participării la procedurile judiciare și realizarea evaluării individuale a elementelor sociale și de mediu din viața copiilor.

▶ Instruirea și consolidarea aptitudinile avocaților, judecătorilor și altor profesioniști implicați în administrarea justiției pentru a adopta o abordare prietenoasă cu copii în efectuarea evaluărilor individuale. Acestea vor lua forma unor evenimente de instruire, seminarii web, laboratoare și un simpozion internațional pentru îmbunătățirea și schimbul de cunoștințe între profesioniști din țările proiectului.

▶ Diseminarea, prin organizarea unei conferințe internaționale finale (o zi, până la 80 de participanți) care vizează rețelele europene de avocați, judecători și profesioniști în justiție, precum și reprezentanți ai ONG-urilor, OSC-urilor și ai societății civile preocupați de drepturile copiilor.

Perioada de implementare:

1 iulie 2020 – 30 iunie 2022

Parteneri:

▶ Fundația Validity (Validity, Ungaria): aduce o experiență de 18 ani în materie de advocacy și litigii strategice internaționale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Folosește strategii legale pentru a promova, proteja și apăra drepturile persoanelor cu dizabilități psihosociale la nivel mondial.

▶ Centrul de Resurse Juridice (CRJ/CLR, România): CRJ are experiență și abilități substanțiale în furnizarea de asistență juridică și profesională complexă persoanelor cu dizabilități care au suferit încălcări ale drepturilor omului. Organizația pledează activ pentru stabilirea și funcționarea unui cadru juridic și instituțional care să protejeze respectarea drepturilor omului și a egalității de șanse, precum și accesul liber la o justiție echitabilă.

▶ PRISM Promozione Internazionale Sicilia Mondo (PRISM, Italia): PRISM este o asociație non-profit, născută în inima Mediteranei, care acționează ca un agent de dezvoltare calificat, capabil să intercepteze și să prospere pe teritoriul politicilor de dezvoltare promovate de organisme transnaționale, naționale și regionale, creând oportunități de dezvoltare pentru teritoriile în care operează, încurajând creșterea economică, culturală și socială.

▶ Centrul bulgar de drepturi nonprofit (BCNL, Bulgaria): BCNL este afiliatul local al Centrului internațional pentru drepturi nonprofit (ICNL) și al Centrului european pentru drepturi nonprofit (ECNL) . Misiunea BCNL este de a oferi sprijin juridic pentru dezvoltarea societății civile din Bulgaria. BCNL își extinde activitățile pe teritoriul întregii țări, oferind expertiză și asistență juridică ONG-urilor, autorităților locale și instituțiilor.

Numele complet al proiectului
Justiție prietenoasă pentru Copii : dezvoltarea conceptului de practici în instanțe (878552 – CFJ-DCSCP)
REC-AG-2019 / REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552.
Conținutul acestui proiect reprezintă doar opiniile partenerilor de proiect și sunt responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.

Co-finanțare:

Acest proiect este cofinanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020).