Răspuns COVID-19: protecția copiilor și adulților cu dizabilități aflați în îngrijirea centrelor publice, precum și a profesioniștilor și îngrijitorilor din centrele de tip rezidenţial.

Despre proiect:

În martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat COVID-19 ca fiind o pandemie din cauza vitezei de propagare amploarea transmiterii. Anumite categorii de persoane, precum cele cu dizabilități, se află în situații de risc semnificativ mai ridicat din cauza COVID-19.

Copiii și adulții cu dizabilități pot avea un risc mai mare de a contracta COVID-19 din cauza:
i) barierelor de acces la informațiile de sănătate publică;
ii) Dificultății de a acționa sau de a face față distanțării sociale din cauza nevoilor suplimentare de sprijin sau pentru că sunt instituționalizate;
iii) Întreruperea serviciilor de specialitate din cauza politicilor de distanțare socială și a disponibilității reduse a persoanelor care îngrijesc;
iv) mecanisme de raportare sau plângere slabe sau ineficiente pentru cazuri de violență împotriva copiilor sau alte încălcări ale drepturilor. De asemenea, persoanele cu dizabilități pot fi afectate în mod disproporționat de focar din cauza perturbărilor grave ale serviciilor pe care se bazează. Barierele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pot fi reduse dacă părțile interesate cheie iau măsuri adecvate.

Centrul pentru Resurse Juridice împreună cu UNICEF şi Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (ANDPDCA) au decis să coopereze pentru asigurarea acestor măsuri pentru copiii și adulții cu dizabilități, cu accent special pe cei aflați în îngrijire publică, precum și pe profesioniști și îngrijitori, cu scopul de a identifica acțiuni pentru asigurarea continuității serviciilor (și accesul prioritar la echipamente de protecție).

Activități: 

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) va realiza următoarele activități:
– Campanie de informare pentru rezidenți în ceea ce privește prevenirea COVID-19;
– Linie telefonică pentru copii și adulți cu dizabilități pentru asistență psiho-socială și consiliere precum și pentru identificarea potențialului de violență crescută, abuz și neglijență împotriva persoanelor cu dizabilități din cauza izolării sociale și perturbării rutinelor zilnice și sprijinirea atenuării acestor riscuri.
– Instruire pentru profesioniști și îngrijitori cu privire la acțiuni specifice pentru furnizorii de servicii pentru dizabilități în contextul organizat COVID-19;
– Linie directă pentru profesioniști și îngrijitori pentru sprijin psihosocial.

Parteneriatul actual este considerat, de asemenea, o oportunitate pentru continuarea eforturilor de promovare a politicilor privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea în continuare a cadrului normativ, în conformitate cu Convenţia pentru respectarea drepturilor copilului şi a Convenţiei pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Perioada de implementare: 

15.05.2020 – 31.12.2020

Finanțare:

UNICEF Romania