Drepturile omului si advocacy – instrumente pentru reformarea sistemului institutionalizat de protectie a tinerilor cu dizabilitati mintale si/sau HIV/SIDA

Proiectul a vizat realizarea unei evaluari a situatiei tinerilor cu dizabilitati mintale si/sau HIV/SIDA aflati in centrele de plasament si in centre ale ANPH, evaluarea modului in care drepturile acestora sunt respectate si identificarea cailor de atac pentru promovarea drepturilor acestor tineri.

Rezultate obtinute:

– au fost monitorizate 40 centre de plasament pentru copilul cu d.m. si afectat de HIV/SIDA si 20 de centre de recuperare si reabilitare si/sau spitale de neuropshiatrie infantilă cronica in care au fost transferati in perioada 2000-2004 tineri cu d.m si/sau afectati de HIV din centrele de plasament

– au avut loc intalniri cu membrii Comisiilor pentru incadrarea in grad de handicap a tinerilor cu dizabiliati mintale ce urmau sa fie transferati in alte forme de protectie institutionalizata

– au fost organizate 5 seminarii de lucru regionale cu reprezentanti ai D.P.D.C., I.R.P.H., D.S.P., ONG-uri locale cu activitate in domeniu, reprezentanti ai tinerilor institutionalizati, Consilii judeţene si locale. Au fost analizate rapoartele elaborate de CRJ pe baza vizitelor de monitorizare si s-a incercat identifiarea modalitatilor prin care autoritatile locale pot asigura protectia drepturilor copiilor si  tinerilor cu dizabiliati mintale si/sau afectati de HIV/SIDA

–  a fost elaborat un Raport national de monitorizare, diseminat catre toate institutiile implicate in domeniu

Perioada de derulare a proiectului: august 2005 – septembrie 2006

Finantator: UNICEF Romania

Buget: 32.275 USD