Monitorizarea independenta a institutiilor privative de libertate

Proiectul a vizat crearea cadrului favorabil instituirii unui sistem independent de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutii privative de libertate (aresturi, penitenciare, centre psiho-sociale), pentru a preveni tratamentele inumane si degradante. Desi de-a lungul timpului, au existat diverse organizatii neguvernamentale care au facut eforturi in acest sens, s-a dovedit ca aceste eforturi trebuie concertate, caracterul lor sporadic neducand la rezultatele scontate. Pentru ca aceasta monitorizare sa fie realizata permanent este necesara adoptarea unui mecanism de monitorizare independenta cu participarea tuturor factorilor implicati în apararea drepturilor omului, institutii ale statului si reprezentanti ai societatii civile, deopotriva.

Rezultate obtinute:
– a fost alcatuita o echipa formata din 12 monitori voluntari care au asigurat cele 20 de vizite de monitorizare in zona pilot a proiectului
– echipa de monitori a beneficiat si de instruire de specialitate, cursul cuprinzand atat module teoretice axate pe legislatia interna, standardele si practicile internationale din materia drepturilor persoanelor private de libertate, cat si vizite la penitenciarul Gherla, arestul politiei judetene din Cluj Napoca si spitalul de psihiatrie de la Borsa
– in total au fost monitorizate 10 institutii in care se afla persoane private de libertate din judetele Sibiu, Cluj si Mures
– pe baza vizitelor de monitorizare realizate si a standardelor internationale in domeniu, au fost propuse o serie de principii ale mecanismului independent de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile privative de libertate.
– Aceste principii au fost prezentate si dezbatute si in cadrul conferintei nationale organizate in luna septembrie 2008, la care au participat reprezentanti ai autoritatilor responsabile de situatia persoanelor private de libertate: Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Inspectoratul General al Politiei – Directia de Combatere a Crimei Organizate, Ministerul Sanatatii si Familiei
– Pentru a veni in sprijinul celor care vor pune in aplicare mecanismul de monitorizarea, a fost realizat si distribuit un Ghid al monitorului – Monitorizarea respectarii drepturilor omului in institutiile privative de libertate.

Perioada de derulare a proiectului: august 2007 – septembrie 2008

Partener: APADOR-CH (aplicant principal)

Finantator: Guvernul Olandez prin Programul de Facilitare a Activitatilor Strategice in domeniul Drepturilor Omului si Bunei Guvernari

Buget: 44.237 Eur (din care CRJ: 13.357 Eur)