Voci pentru justiție – Comunicarea cu victimele cu dizabilități ale infracțiunilor

Informații ușor de citit

Conferința internațională „Voci pentru justiție – Comunicarea cu victimele cu dizabilități ale infracțiunilor”, 20 mai, București. Detalii și înscriere AICI. RAPORT: Este justiția penală accesibilă persoanelor cu dizabilități? – rapoartele a 7 țări europene

Persoanele cu dizabilități sunt mai susceptibile de a fi victime ale infracțiunilor și mai puțin susceptibile de a primi dreptate. O provocare majoră pentru persoanele cu dizabilități este prezentarea exactă a informațiilor corecte, astfel încât acestea să își înțeleagă drepturile și să știe cum să raporteze o infracțiune și cum să se angajeze în procesul legal. O provocare pentru profesioniștii care lucrează în sistemul de justiție este că aceștia au adesea puțină experiență în comunicarea cu persoanele cu dizabilități și o înțelegere slabă a nevoilor lor. Există un sistem de drept puternic la nivelul Națiunilor Unite și a Uniunii Europene pentru a aborda aceste provocări, dar nu este întotdeauna bine înțeles sau implementat. Acest proiect își propune să soluționeze aceste lacune prin crearea unor orientări practice pentru persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor, precum și pentru judecătorii, avocații, poliția, asistenții sociali și alții care le apără drepturile. Proiectul va ajuta, de asemenea, factorii de decizie politică la nivelul UE să fie mai bine informați și să sprijine dezvoltarea standardelor internaționale pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor.

Despre proiect:

Proiectul se concentrează pe crearea unor instrumente practice pentru persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor, pentru a se asigura că pot participa activ în procesele de justiție penală. Directiva UE privind drepturile victimelor (2012/29/UE) garantează victimelor, printre altele, dreptul de a înțelege și de a fi înțelese, la informații și la a fi ascultate. În cazul în care profesioniștii din domeniul justiției penale nu furnizează victimelor cu dizabilități informații accesibile, nu au cunoștințele și instrumentele necesare pentru a comunica într-o manieră în care victimele cu dizabilități pot înțelege sau nu pot sprijini victimele cu dizabilități pentru a-și exprima nevoile și experiențele, aceste drepturi sunt încălcate și victimele nu li se acordă dreptate.

Persoanele cu dizabilități intelectuale, persoanele cu dizabilități psihosociale și persoanele cu dizabilități fizice sunt punctul central al proiectului, inclusiv cei care suferă discriminări multiple și intersectate din cauza dizabilității lor alături  de  gen, etnie sau alt statut. Proiectul de doi ani a început în iulie 2020, este cofinanțat de Comisia Europeană și se desfășoară în șapte țări ale UE (România, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Slovenia, Lituania, Croația).

Proiectul se bazează pe expertiza și experiența Fundației Validity și a partenerilor consorțiului. Validity și partenerii de proiect au investigat anterior accesul la justiție pentru copiii cu dizabilități mintale și au dezvoltat instrumente pentru a spori abilitățile profesioniștilor din domeniul dreptului de a reprezenta copiii cu dizabilități mintale într-un proiect intitulat „Avocații europeni inovatori pentru promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități”. În paralel, Validity coordonează un al doilea proiect cofinanțat de CE, axat pe sistemele de justiție penală adaptate copiilor în trei țări ale UE, prin îmbunătățirea modului în care sunt efectuate evaluările individuale pentru copiii cu dizabilități, copiii neînsoțiți sau copiii privați de îngrijirea părintească. Cele două proiecte sunt puse în aplicare în strânsă cooperare și se anticipează că descoperirile, rezultatele și livrabilele vor fi complementare.

Istoric

În ceea ce privește contextul internațional mai larg, legătura dintre obligațiile stabilite în Directiva UE (2012/29 / UE) împreună cu cea mai recentă Strategie a UE privind drepturile victimelor 2020-2025, Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 2010 – 2020 și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) este esențială. Deși UE a aderat la CRPD în 2010 și Convenția a fost ratificată de fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE, există o lipsă de claritate cu privire la modul în care se aplică în combinație cu legislația UE existentă și cu atât mai puțin ce înseamnă asta în practică pentru persoanele cu dizabilități. Mai mult, concluziile Comisiei Europene din mai 2020 ilustrează faptul că transpunerea Directivei privind drepturile victimelor a fost insuficientă în majoritatea statelor membre ale UE. Nu a fost aproape nicio evaluare despre transpunerea directivei în sistemele juridice naționale și cum a afectat capacitatea persoanelor cu dizabilități de a-și accesa drepturile. Acest proiect își propune să îmbunătățească accesul persoanelor cu dizabilități, victime ale infracțiunilor, la drepturile lor în temeiul directivei și să contribuie la dezvoltarea și implementarea cadrului juridic internațional cu dovezi și practici promițătoare.

Obiective

Proiectul își propune să:

 • Îmbunătățească accesului beneficiarilor la drepturile lor în conformitate cu Directiva privind drepturile victimelor și acquis-ul aferent prin dezvoltarea unei baze de dovezi și a unui set de recomandări multidisciplinare privind accesul la informații și comunicarea eficientă în procesele de justiție penală pentru persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor;
 • Îmbunătățească accesul la asistență și spații de cazare pentru ca beneficiarii să comunice eficient și să fie înțeleși, precum și să ofere profesioniștilor din sistemul de justiție aptitudini îmbunătățite și instrumente practice pentru a comunica eficient cu beneficiarii;
 • Promoveze cooperarea transdisciplinară continuă în ceea ce privește furnizarea de informații și comunicarea de către victimele infracțiunilor cu dizabilități în toate disciplinele de justiție penală;
 • Disemineze noile cunoștințe și materiale către publicul-țintă cheie din fiecare țară memmbră a proiectului și din întreaga Europă; și
 • Contribuie la dezvoltarea, revizuirea și punerea în aplicare consecventă și coerentă a Directivei privind drepturile victimelor, a UN CDPD și a Cartei europene a drepturilor fundamentale.

Activități:

Cercetare și colectare de date. Dezvoltarea și implementarea unei metodologii de cercetare care implică colectarea de date în șapte țări prin cercetare de birou și pe teren. Scopul este de a dezvolta o bază de dovezi și un set de recomandări multidisciplinare privind accesul la informații și comunicarea eficientă în procesele de justiție penală pentru persoanele cu dizabilități victime ale infracțiunilor, de la raportarea inițială, interviuri și colectarea probelor, până la participarea în procedurile judiciare și accesarea serviciilor de sprijin pentru victime.

Elaborarea de manuale și îndrumări practice. Se vor realiza ghiduri și pachete de informații pentru: i) profesioniștii care lucrează cu victimele infracțiunilor; ii) judecători, procurori, personal judiciar; iii) avocați din oficiu și servicii de sprijinire a victimelor; și, iv) persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor. Acestea vor fi adaptate și traduse în limbile proiectului.

Cooperarea interdisciplinară. Vor fi organizate conferințe în toate țările proiectului pentru a reuni victimele infracțiunilor cu dizabilități și părțile interesate din medii profesionale și disciplinare diferite care lucrează cu acestea.

Diseminare internațională. Un simpozion internațional va fi organizat la Bruxelles cu persoane cu dizabilități, decidenți politici, ONG-uri și alți experți pentru a promova proiectul și problemele abordate de acesta și pentru a evidenția recomandările pentru acțiunile UE.

Perioada de implementare:

1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022

Parteneri:

 • Fundația Validity – Mental Disability Advocacy Centre (Ungaria) oferă o experiență de 18 ani în materie de cercetare, advocacy și litigii strategice privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
 • Centrul de Resurse Juridice (CRJ, România) are experiență și abilități excelente în furnizarea de asistență juridică și profesională complexă persoanelor cu dizabilități care au suferit încălcări ale drepturilor omului.
 • Shans i Podkrepa (Chance and Support, Bulgaria) aduce 14 ani de experiență în lucrul cu persoane cu dizabilități, persoane din diferite grupuri etnice (inclusiv romi), femei și persoane în vârstă, dezvoltând noi metodologii de asistență socială și oferind sprijin direct.
 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Serviciul de suport pentru victime și martori – VWSS, Croația) oferă expertiză specializată în furnizarea de informații, asistență psihologică și juridică victimelor infracțiunilor și operează un call centre național pentru victimele infracțiunilor.
 • Fórum pro lidská práva (Forumul pentru Drepturile Omului, Cehia și Slovacia) aduce expertiză în promovarea drepturilor omului, litigii strategice, cercetare și sensibilizare cu privire la drepturile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități, și principiul nediscriminării.
 • Psichikos Sveikatos Perspektyvos (Perspective de sănătate mintală – PSP, Lituania) aduce o vastă experiență în drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv implementarea unui proiect crucial privind îmbunătățirea drepturilor procedurale ale suspecților și persoanelor acuzate având dizabilități intelectuale și/sau psihosociale în cadrul procedurilor penale.
 • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (Centrul juridic-informațional pentru ONG-uri – PIC, Slovenia) aduce expertiză juridică în protejarea, susținerea și apărarea grupurilor marginalizate și vulnerabile și oferă asistență juridică pentru mai mult de 1.000 de persoane cu dizabilități în fiecare an.
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (Institutul de protecție socială al Republicii Slovenia – IRRSV, Slovenia) conduce componenta de cercetare și colectare a datelor pentru întregul proiect. Are trei decenii de experiență în evaluarea și monitorizarea furnizării de servicii pentru persoanele cu dizabilități din Slovenia și a coordonat proiecte transfrontaliere.
 • Facultatea de Asistență Socială de la Universitatea din Ljubljana (Universitatea din Ljubjlana, Slovenia) va dezvolta metodologia de cercetare pentru proiect și o va implementa în Slovenia. Au dezvoltat metode de cercetare-acțiune și au observat drepturile persoanelor cu dizabilități încă din anii 1980.

Denumirea completă a proiectului: Informare și Comunicare: Pietrele de temelie ale justiției pentru victimele cu dizabilități ale infracțiunilor (878604 – InfoComPWDs)
JUST-AG-2019 / JUST-JACC-AG-2019.
Conținutul acestui proiect reprezintă doar opiniile partenerilor de proiect și sunt responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.

Finanțare:

Acest proiect este cofinanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020).