Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale


Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, care sunt suspecți sau inculpați în cadrul procedurilor penale, se confruntă cu multiple bariere în calea participării la procesul de justiție penală. Aceste bariere sunt legate, de obicei, de mediul fizic inaccesibil, de lipsa informațiilor în formate accesibile și a tehnologiilor de comunicare adecvate, dar și de absența asistenței și reprezentării juridice calificate. Deși este posibil ca legislația națională – generală și procedurală – să nu transpună în mod eficient standardele existente ale Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene privind accesul egal la serviciile de justiție și adaptările procedurale, problema este agravată și mai mult de lipsa de conștientizare, de cunoștințe și de competențe în sistemul de justiție penală. Ca urmare, cazurile în care sunt implicate persoane cu dizabilități sunt adesea traumatizante pentru acestea din cauza imposibilității de a-și exercita în mod adecvat drepturile la apărare, dar și din cauza dezechilibrelor de putere pe care aceste limitări le creează.

Despre proiect

Proiectul “Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale” (ENABLE) urmărește să promoveze accesul la justiție și proceduri penale mai echitabile pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale în 8 țări din UE.

Pornind de la recomandările persoanelor cu dizabilități, de la literatura de specialitate și de la profesioniștii din domeniul justiției penale, proiectul a stabilit următoarele obiective:

 • Îmbunătățirea cunoștințelor privind barierele de participare și modalitățile de depășire a acestora cu care se confruntă suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale în sistemul de justiție penală, în special femeile cu dizabilități și persoanele private de libertate;
 • Îmbunătățirea capacității profesioniștilor din domeniul justiției penale (avocați, polițiști, procurori și/sau judecători) de a asigura furnizarea de adaptări rezonabile și procedurale în cadrul sistemului de justiție penală, în conformitate cu legislația UE și cu legislația internațională privind drepturile omului;
 • Consolidarea cooperării între societatea civilă și profesioniștii din domeniul justiției penale pentru a optimiza accesul la servicii juridice pentru inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Acest lucru va fi realizat prin implementarea combinată a următoarelor activități:

 • Cercetare pentru a înțelege experiențele și barierele de participare cu care se confruntă suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale în sistemul de justiție penală. Aceasta include colectarea de recomandări atât de la suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale, cât și de la profesioniștii din domeniul justiției penale;
 • Elaborarea unei cărți de referință adaptabile și orientate spre practică privind egalitatea de tratament pentru profesioniștii din domeniul justiției penale cu privire la modul de asigurare a participării, incluziunii și tratamentului echitabil al suspecților și inculpaților cu dizabilități intelectuale și psihosociale; precum și,
 • Elaborarea unui protocol interdisciplinar și a unor propuneri pentru îmbunătățirea accesului la servicii juridice pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale prin conectarea serviciilor existente. Acesta va servi la dezvoltarea unei abordări coordonate și a unui protocol practic pentru a îmbunătăți accesul la serviciile juridice (cum ar fi asistența juridică, accesul la un avocat, serviciile de reparatorii);

Proiectul se bazează pe expertiza și experiența Fundației Validity și a partenerilor Consorțiului, împreună cu care au creat anterior instrumente practice pentru persoanele cu dizabilități-victime ale infracțiunilor, pentru a facilita participarea acestora la procesele de justiție penală în cadrul proiectului Voices for Justice, au investigat accesul la justiție pentru copiii cu dizabilități mintale, au expus abuzurile împotriva copiilor cu dizabilități în instituții în cadrul proiectului CHARM și au dezvoltat instrumente pentru a îmbunătăți abilitățile profesioniștilor din domeniul juridic de a reprezenta copiii cu dizabilități mintale în cadrul unui proiect intitulat “Inovarea avocaților europeni pentru a promova drepturile copiilor cu dizabilități”.

Partenerii Consorțiului

Fiecare țară participantă este reprezentată în cadrul consorțiului de un ONG cu experiență implicat în implementarea proiectului, după cum urmează:

 • Fundația Validity – coordonator de proiect (Ungaria),
 • Centrul de Resurse Juridice (România),
 • Fenacerci – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (Portugalia),
 • Fórum pro lidská práva (Cehia),
 • International Commission of Jurists – European Institutions  (Belgia),
 • Fundația KERA (Bulgaria),
 • PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (Slovenia),
 • Confederación Plena Inclusión España (Spania), și
 • Psichikos sveikatos perspektyvos (Lituania).

Cadrul juridic

Obiectivele și activitățile proiectului se bazează pe standardele internaționale și europene privind accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități. Mai multe informații despre acest cadru pot fi accesate, în limba engleză, aici:

Denumirea completă a proiectului

Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale (101056701 – ENABLE – JUST-2021-JACC).

Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.