Inovare în formarea avocaţilor europeni pentru promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi

Aplicant principal: Mental Disability Advocacy Center (MDAC)

Parteneri:
CRJ (RO),
BCNL
– The Bulgarian Center for Not-for-Profit Law Foundation (BG) / Centrul Bulgar pentru Fundația Legii Non-profit
DLA Piper (BE),
AK Matiasko
 – Casa de avocatură AK Matiasko din Republica Cehă și Slovacia  (CZ & SK),
Children’s Rights Alliance (IE)
/ Alianța pentru Drepturile Copiilor
PSP
– Mental Health Perspectives (LT) / Perspective despre Sănătatea Mintală
HFHR
– The Helsinki Foundation for Human Rights (PL) / Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului

FINANȚATORI

Proiect co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (DEC) al Uniunii Europene

Contract nr.: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7362

OBIECTIVE

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților avocaților ce reprezintă copii cu dizabilități mintale în cadrul procedurilor judiciare în opt state membre ale UE
 • Diseminarea materialelor de instruire și lecțiilor învățate de către avocații din UE pentru a permite implementarea unei formări similare.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 • Dezvoltarea pachetului de instruire (30 de pagini): Un nou pachet de instruire în ceea ce privește drepturile copiilor cu dizabilități mintale, procedurile și mecanismele ce asigură aceste drepturi. Versiunea beta creată pentru testare pilot în Praga înainte de finalizare în nouă limbi.
 • Seminarii de instruire: O sesiune de instruire a instructorilor folosing Pachetul de Instruire va avea loc în Budapesta. Seminarul Național de Instruire de două zile va avea loc în fiecare țară a partenerilor din proiect, instruind 15 – 20 de avocați referitor la legile UE și legile internaționale, dar și referitor la metode inovative de a folosi legile și mecanismele UE și ONU.
 • Strategii Naționale de Inovare Juridică (SNIJ): Acestea vor fi dezvoltate în zile dedicate dezvoltării strategiei în fiecare dintre cele opt țări cot la cot cu Seminariile. În cadrul acestora, vor fi identificate probleme cheie pentru aduse în justiţie, o analiză tip fișă de marcaj a lispurilor și oportunităților juridice, o analiză a părților interesate, și o strategie de advocacy și de litigare ce urmează a fi implementată după finalizarea proiectului.
 • Învățare Internațională: Învățăturile colective din cadrul creării SNIJ-urilor vor fi analizate și diseminate. Partenerii proiectului se vor întâlni în Budapesta pentru a produce un raport de bune practici internaționale ce va fi diseminat în toate statele membre UE.

TIPUL ȘI NUMĂRUL DE PERSOANE CARE BENEFICIEAZĂ DE PROIECT

 • Aproximativ 130 de avocați din cele opt țări ale partenerilor proiectelor
 • Copiii cu dizabilități mintale din cele opt țări ale partenerilor proiectului vor intra în contact cu sistemele civile, administrative și de justiție civilă. Nu există date oficiale despre acest grup, însă în fiecare an în UE, un număr estimat de 1 086 000 de copii cu dizabilități sunt implicați în proceduri judiciare penale, iar conform estimărilor MDAC, numărul de copii, care intră în contact cu o formă a sistemului de justiție, este substanțial.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 130 de avocați din opt țări își vor întări cunoștințele despre cum să folosească argumentele și mecanismele legale pentru a asigura drepturile clienților copii cu dizabilități mintale, și își vor îmbunătăți abilitățile de a îi reprezenta pe acești copii.
 • Fiecare țară va avea o SNIJ bazată pe lecțiile învățate în cadrul sesiunilor de instruire, și care oferă o schiță de acțiune pentru perioada de după finalizarea proiectului.
 • Filtrarea învățăturilor către toate statele membre UE prin mobilizare asertivă, diseminând rezultatele părților interesate relevante.

TIPUL ȘI NUMĂRUL DE REZULTATE

 • Pachet de Instruire referitor la drepturile copiilor cu dizabilități mintale, procedurile și mecanismele ce asigură aceste drepturi;
 • Testare pilot a Pachetului în Praga pentru 6 avocați (înregistrare, evaluări);
 • Sesiunea de Instruire a Instructorilor în Budapesta folosind Pachetul de Instruire (înregistrări, evaluări);
 • Opt Seminarii de Instruire Naționale ce folosesc Pachetul de Instruire pentru a instrui 15 – 20 de avocați (înregistrări, evaluare)
 • Opt zile de strategie pentru inovare legală (înregistrări, evaluări)
 • Opt Strategii Naționale de Inovare Legală ce identifică probleme domestice cheie, o analiză tip fișă de marcaj a lipsurilor și oportunităților legale, o analiză a părților interesate, și o strategie propusă pentru advocacy și litigare (10 pagini fiecare în limba țării respective și în engleză)
 • Simpozion internațiuonal pentru a face schimb de lecții învățate, pentru a prezenta și discuta SNIJ și pentru a împărți experiențe (înregistrări, evaluări)
 • Raport internațional de bune practici (10 pagini) ce rezumă învățăturile generale ale proiectului (în engleză)
 • Rezumate de caz a jurisprudenței cheie disponibilă online pe platforma MDAC de bază de date de trasare a Jurisprudenței Globale (digital în engleză)
 • Raport extern de evaluare.

 BUGET

Alocare bugetară din grantul proiectului pentru CRJ: 19.178,68 Euro (grant de partener).

REZULTATE FINALE

Pachet de instruire

ANUNȚURI

Sesiune de instruire: Reprezentarea copiilor cu dizabilități în procedurile juridice