Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS

Citește Manualul interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile – ghid elaborat pentru sprijinirea cetățeanului și a sistemului de justiție.

CAPITOLUL V – FENOMENUL DISCRIMINĂRII ȘI ACCESUL LA JUSTIȚIE

CAPITOLUL VII – ACCESUL LA JUSTIȚIE AL UNOR CATEGORII VULNERABILE

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), a demarat proiectul „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi și studenți).
  2. Îmbunătăţirea serviciilor și asistenței juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puţin 210 de angajaţi DGASPC și SPAS la nivel naţional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocați, jurişti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justiție.
  3. Îmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare și formare a aprox. 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocați și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
  4. Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenţei juridice și accesului la justiţie.

Proiectul contribuie la rezultatul de program „Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor”, prin următoarele rezultate așteptate la nivel de proiect:

 1. Realizarea unei campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din șase centre universitare (educaţie juridică pentru studenţii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, cu privire la drepturile cetăţenilor și accesul la justitie).
  2. Îmbunătăţirea serviciilor și a asistenței juridice oferite de DGASPC/SPAS şi avocați prin crearea de echipe multidisciplinare în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocați, jurişti, asistenți sociali, psihologi).
  3. Crearea unor resurse de învăţare pentru profesioniştii din domeniul juridic, cu precădere avocați din cadrul barourilor cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de aceștia și creşterii accesului la justiţie al cetăţenilor ce aparţin categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.
  4. Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu şi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Activitățile principale includ:

 1. Managementul proiectului
 • Management de proiect
 • Informare și comunicare
 • Principii orizontale POCA
 1.  Organizarea unei campanii naționale de informare, educație juridică și conștientizare, cu privire la drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile

2.1. Pregatirea si elaborarea stategiei de campanie si elaborarea materialelor promotionale;

2.2. Organizarea de activitati de informare la nivelul DGASPC SPAS din fiecare judet si din cele 6 Sectoare ale Mun. Bucuresti;

2.3. Organizarea de activitati de informare (sesiuni plenare) in cadrul institutiilor de invatamant;

2.4. Derularea campaniei media nationala.

 1. Dezvoltarea de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului, prin cooperarea cu specialistii din DGASC si SPAS

3.1. Elaborarea metodologiei de organizare a sesiunilor de formare;

3.2. Organizarea a 41 sesiuni de formare dedicate avocatilor;

3.3. Organizarea a 15 de sesiuni de formare multidisciplinare dedicate avocatilor, specialistilor DGASPC/ SPAS, pe tema Directivei 2012/29/UE și a legislației antidiscriminare

 1. Instrumente inovatoare pentru promovarea accesului la justitie

4.1. Manual Privind accesul la justiţie al grupurilor vulnerabile: politici publice, legislaţie, proceduri şi cazuistică relevante;

4.2. Crearea si dezvoltarea unui website al proiectului cu resurse de tip platforma e-learning.

 1. Propuneri de modificari legislative

5.1. Elaborarea de propuneri de modificări legislative;

5.2. Rolul avocatului în accesul la justiție (eveniment final).

CRJ participă în mod direct la implementarea activităților: 1, 3.1., 3.3, 4.1. și va asista în implementarea activităților A 2.1., 2.3., 2.4, 5.1. și 5.2.

Valoarea totală a proiectului este de 3.889.726,21 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 3.811.931,69 lei.

Bugetul total al CRJ în cadrul acestui proiect este de 350.187,00 lei din care 7.003,74 lei cofinantare CRJ.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, în perioada 22.06.2018 – 22.10.2019.

Comunicat lansare proiect

Conferința de lansare a proiectului a avut loc la data de 6 septembrie, 2018. Vedeți aici comunicatul.

Poză conferință de lansare:

Anunț achiziții echipamente aici.