INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului

Urmărind sprijinirea și întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale și de a combate discriminarea, proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului are ca beneficiari principali persoane aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează, de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de sprijin, precum și publicului larg. 

În România, grupurile vulnerabile la discriminare au acces limitat la justiție, fapt determinat de multiple bariere economice, de inaccesibilitatea sau lipsa de informare privind pârghiile juridice disponibile, de lipsa încrederii în autorități, de discriminare, norme și atitudini homofobe, sexiste, rasiste, precum și de faptul că avocatura pro bono nu este reglementată formal în România. De asemenea, aceștia nu beneficiază de servicii de sprijin integrate, adecvate nevoilor fiecăruia.

Activități principale:

 • Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță în regim gratuit și/ sau pro bono persoanelor aflate în situații vulnerabile.
 • Organizarea de ateliere de lucru cu ONG-uri, servicii sociale și grupuri informale care lucrează cu grupuri vulnerabile.

Minoritatea romă: (ne)discriminare, drepturi locative și discursul urii, 21.10.2021

 • Organizarea unui Forum Național pentru Drepturile Omului, dedicat avocaturii pro bono și apărării drepturilor fundamentale ale grupurilor vulnerabile.

Primul Forum Național Pro Bono din România, conferință de anvergură dedicată drepturilor fundamentale și justiției sociale, organizat la Cluj-Napoca, 14.06.2023

 • Organizarea de întâlniri de lucru cu autorități publice și alți furnizori de servicii de sprijin (consiliere psihologică, asistență socială, adapost, asistent medical etc.) din județul Cluj în vederea consolidării colaborării multisectoriale.
 • Formarea avocaților, a furnizorilor de sprijin și autorităților judiciare în domeniul antidiscriminării.
 • Implementarea unor campanii de informare a publicului larg privind drepturile omului, nediscriminarea și de încurajare a cetățeniei active și crearea unei platforme online cu acest scop.

Studiu de caz #1 Asistența juridică pro bono: Eșecul organelor judiciare de a ancheta o situație gravă de violență fizică asupra unei femei atacate pe stradă de un necunoscut

Studiu de caz #2 Asistență juridică pro bono: Accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități – încadrare greșită în grad de handicap

 • Implementarea unei campanii de advocacy privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, care va cuprinde inclusiv:
  1. o cercetare națională privind accesul la justitie al grupurilor vulnerabile;
  2. o propunere de politică publică pe aceeași temă;
  3. două dezbateri regionale cu experți, practicieni și decidenți.

STUDIU Accesul liber la justiție al grupurilor vulnerabile într-un sistem judiciar democratic

RECOMANDĂRI Accesul liber la justiție al grupurilor vulnerabile într-un sistem judiciar democratic

Masă rotundă, Baroul Cluj: Accesul liber la justiție al grupurilor vulnerabile, într-un sistem judiciar democratic, 24.11.2022

 • Activități de dezvoltare organizațională și de formare a echipei de proiect.

Rezultate așteptate:

 • Prezența unui grad crescut de conștientizare și înțelegere a drepturilor omului și nediscriminării, în rândul publicului larg, dar și a practicienilor.
 • Prezența unui grad crescut de informare și conștientizare a problemelor ce vizează drepturile omului și discriminarea în randul grupurilor vulnerabile.
 • Identificarea și cartografierea serviciilor de sprijin pentru persoane ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate.
 • Furnizarea de servicii și protecție îmbunătățite persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile de către avocați, reprezentanți ai furnizorilor de servicii și autoritățile judiciare.
 • Consultarea și implicarea decidenților specialiști în demersurile de advocacy privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile.
 • Înțelegerea aprofundată din partea decidenților privind importanța încurajării și reglementării avocaturii pro bono, precum și a măsurilor de facilitare a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile la discriminare.
 • Extinderea Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului în județe unde nu are în prezent colaboratori.

Calendar: 1 aprilie 2021 – 31 iulie 2023

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), coordonator de proiect, în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și beneficiază de o finanțare în valoare de 197.716,41 euro finanțare nerambursabilă, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini de web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”