CHAT pentru victime

Persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere importante în ceea ce privește accesul la informații, sprijin și justiție atunci când sunt victime ale infracțiunilor. În fapt, multe mijloace de sprijin sunt inaccesibile sau dificil de accesat.

Proiectul CHAT pentru victime a fost dezvoltat cu scopul de a îmbunătăți accesul la informații și sprijin pentru persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor. Se va atinge acest obiectiv prin dezvoltarea unui serviciu de live-chat adaptat la nevoile de comunicare ale persoanelor cu dizabilități, cu accent pe persoanele cu deficiențe de auz, vorbire și vedere, precum și pe cele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Activitățile vor include cercetări privind nevoile de comunicare ale persoanelor cu handicap și privind soluțiile și bunele practici pentru dezvoltarea unui serviciu live-chat adaptat la aceste nevoi; dezvoltarea de programe de formare pentru furnizorii de sprijin și consolidarea capacităților; și activități de sensibilizare.

Parteneri

Serviciul de Sprijinire a Victimelor și Martorilor din Croația (VWSSC) – Croația, Coordonator proiect

Victim Support Europe – Belgia

Fundația Validity – Ungaria

Colegiul Oficial de Psihologie din Madrid (COPM) – Spania

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) – România

Centrul Juridic pentru Protecția Drepturilor Omului și a Mediului (PIC) – Slovenia

Obiectivul principal al proiectului este crearea unui serviciu funcțional de live-chat adaptat persoanelor cu dizabilități, extinzând astfel gama de formate prin care victimele și martorii pot primi informații și sprijin. Având în vedere că furnizarea de sprijin prin intermediul serviciului live-chat este relativ nouă, intenția proiectului este de a asigura o calitate ridicată a serviciului prin cercetare, cooperare cu organizațiile neguvernamentale care oferă deja sprijin prin chat și prin cooperare cu persoanele cu dizabilități. Toate eforturile desfășurate vor fi documentate prin intermediul unui manual și al programului de formare, ca standarde pentru eforturile viitoare ale altor organizații sau instituții.

Activități

  • Cercetare internațională și națională și colectare de date
  • Consultări cu experți și persoane cu dizabilități
  • Dezvoltarea și implementarea unui serviciu de chat live
  • Consolidarea capacităților pentru furnizorii de servicii
  • Sensibilizare și diseminare

Rezultate

  • Raport internațional de cercetare
  • Manual pentru furnizorii de servicii
  • Program de formare
  • Punerea în aplicare a serviciului live-chat
  • Campanii de sensibilizare

Durata proiectului: iulie 2022-iun 2024

Acest proiect este cofinanțat de către Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorilor și nu le reflectă în mod necesar pe cele ale Uniunii Europene sau pe ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.