Alianța pentru Egalitate

Formată la inițiativa Centrului de Resurse Juridice, în 24 august, 2018, s-a constituit Alianța pentru Egalitate (Equality Alliance) formată din:

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Misiunea

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Obiectivele

Obiectivele pe care Alianța le urmărește prin activitatea sa sunt:

  1. combaterea discriminării, incluziunea socială și respectul față de celălalt în societatea românească și în general, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, origine socială, opinii politice, credință, religie, sex, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, afectare HIV/SIDA, vârstă sau alte criterii care pot duce la situații de discriminare într-o societate democratică;
  2. promovarea unei culturi a solidarității și memoriei bazată pe respectul pentru principiului egalitaății de șanse și accesul egal la drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale în general și în societatea românească în mod particular;

Printre tipurile de activități pe care Alianța își propune să le deruleze se numără:

  1. încurajarea și capacitarea membrilor grupurilor dezavantajate/vulnerabile la discriminare să participe la viata publică și să se auto-reprezinte;
  2. promovarea memoriei victimelor Holocaustului, combaterea negaționismului și a valorilor extremei dreapta;
  3. crearea și susținerea de rețele de profesioniști care să sprijine victimele violenței motivate de ură sau ale discriminării;
  4. propunerea și promovarea de politici publice în beneficiul grupurilor dezavantajate/vulnerabile la discriminare;
  5. publicarea de studii si rapoarte în domeniile sale de activitate;
  6. organizarea şi/sau participarea la diferite evenimente din aria sa de activitate;
  7. organizarea de activități de formare în domeniul nediscriminării și combaterii urii pentru diferite grupuri profesionale relevante (ex. jurnaliști, asistenți sociali, psihologi, educatori și profesori, profesii juridice, polițiști, etc.);

Secretariatul Alianței este asigurat începând din august 2018 de Centrul de Resurse Juridice.

Vedeți statutul Alianței aici.