Despre programul Integritate publică

Articolul 16 al Constituției României:
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

CRJ este membră  a platformei de cooperare cu societatea civilă din cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie. CRJ susţine reutilizarea socială a bunurilor confiscate din infracţiuni şi politicile de prevenire a coupţiei, precum consilierea etică sau avertizarea de integritate. CRJ susţine aplicarea politicilor de conformitate şi etică în sectorul de afaceri.

În absenţa unor instituţii transparente şi integre, protecţia drepturilor omului rămâne un simplu deziderat. Scopul programului „Integritate Publică” este de a stimula dezvoltarea unui sector public responsabil, corect şi transparent.

OBIECTIVE

  • identificarea problemelor de integritate la nivelul instituţiilor publice locale şi centrale;
  • îmbunătăţirea cadrului legal şi instituţional anticorupţie şi care generează practici de corupţie;
  • creşterea gradului de informare şi formare în domeniul integrităţii în sectorul public.

ACTIVITĂȚI

Activităţile CRJ în domeniul integrităţii publice sunt orientate direcţia:

  1. dezvoltării de politici publice noi (recomandări, puncte de vedere, advocacy pentru măsuri anticorupţie)
  2. consolidării capacităţii anticorupţie a organizaţiilor publice (organizare de traininguri, manuale, diseminare de bune practici) cât şi în direcţia evaluării aplicării politicilor pentru integritate şi declanşării mecanismelor legale de aplicare (rapoarte de monitorizare, sesizări, dezbateri publice, procese test).

O altă activitate importantă constă în creşterea capacităţii societăţii civile (ONGuri, jurnalişti) de a se implica în procesul de asigurare a integrităţii publice (watchdog, training, coaliţii, manuale, consultare etc).