Despre proiect

Proiectul „Monitorizarea drepturilor omului, la zi” are ca scop creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor asupra drepturilor omului, tratamentului egal și statului de drept în România și întărirea capacității societății civile și a formatorilor de opinie/profesioniștilor, prin crearea de instrumente și acces la expertiză necesare, de a identifica, raporta și se opune încălcării drepturilor omului, practicilor instituționale de natură să aducă prejudicii drepturilor omului, precum și lacunelor în legislație și în aplicarea legii.

După o experiență de 20 de ani și semnarea a numeroase documente internaționale de drepturilor omului, devenite drept intern, România tot nu a realizat valorizarea normelor adoptate și prezintă lacune majore în implementarea lor. Cele mai afectate sunt grupurile vulnerabile la discriminare și infracțiuni motivate de ură (femei, romi, persoane cu dizabilități etc); și statul de drept, inclusiv accesul la justiție. Este relevant faptul că, în cadrul Facultății de Drept de la Universitatea București, cursul de drepturile omului este facultativ, iar în cadrul Institutului Național al Magistraturii nu există deloc.

Principalele activități:

  • Monitorizare a initiațivelor legislative, respectiv a dezbaterilor formale, dar și informale (media și social-media) din societate, cu publicarea de puncte de vedere independente cu privire la subiecte legate de drepturile omului și din perspectiva de acces la drepturi;
  • Sesiuni de training privind protecția grupurilor vulnerabile și statul de drept (legile care guvernează sistemul judiciar, drept procesual penal cu accent pe drepturile victimelor, dreptul la un proces echitabil, accesul la informații de interes public);
  • Organizarea de dezbateri pe tematica drepturilor omului;
  • Elaborarea a 6 propuneri privind îmbunătățirea legislației, aplicarea legii și a cadrului de implementare, din perspectiva de drepturile omului;
  • Litigare strategică privind drepturile omului/ tratament egal.

Proiectul este derulat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și beneficiază de o finanțare în valoare de 116.200 euro finanțare nerambursabilă, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiect derulat de: