ONG-urile – actori cheie în monitorizarea şi implementarea strategiei anticorupţie

Obiectivul general: implicarea ONG-urilor, cetăţenilor şi a mediului de afaceri în aplicarea şi monitorizarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012-2015

Obiectivele specifice vizează creşterea în următorii doi ani a numărului de proiecte comune anticorupţie între autorităţile publice şi ONG-uri (inclusiv mediul de afaceri) şi implicarea anticorupţie a cetăţenilor dar şi monitorizarea independentă în primii doi ani a implementării SNA 2012-2015.

Activitati principale:

  • Dezvoltarea aplicaţiei anticorupţie pentru smartphone-uri şi tablete;
  • Actualizarea platformei guvernmaibun.ro;
  • Organizarea a 5 dezbateri regionale;
  • Advocacy pentru includerea acţiunilor anticorupţie în programul anual de granturi;
  • Monitorizarea SNA 2012-2015;

Rezultate aşteptate: 500 cetăţeni folosesc aplicaţia anticorupţie, 30 de ONGuri şi 10 autorităţi publice implicate în activităţile proiectului, Informaţiile şi produsele proiectului sunt folosite de Ong-uri, mediul de afaceri şi cetăţeni, 10 petiţii completate şi 5 răspunsuri pozitive la petiţii, 1 raport independent de monitorizare a implementării SNA

Perioada de derulare a proiectului: 01.09.2012 – 31.08.2014

Finantator: Fondul pentru Inovare Civică (program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile).

Buget: 55,000 euro

Detalii: www.guvernmaibun.ro