Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea implicării organizaţiilor societăţii civile în toate etapele ciclului de politici publice, în special în procesele de consultare, planificare şi formulare a politicilor publice iniţiate la nivelul administraţiei publice centrale.

SCOP

Creşterea capacităţii Centrului de Resurse Juridice (CRJ) de a fi un partener de dialog al administraţiei publice centrale pe parcursul ciclului de politici publice în 5 domenii cheie de politici: sănătate mintală, egalitate de şanse şi diversitate, acces la informaţii şi participare publică, reforma justiţiei şi anticorupţie.

GRUP ȚINTĂ

22 de angajaţi şi voluntari ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ) care sunt implicaţi în activitatea de consultare, participare la luarea deciziilor sau în structuri consultative, dezvoltare de parteneriate, monitorizare sau instruire a administraţiei publice.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE

1. Desfăşurarea a 3 cursuri de formare pentru grupul ţintă, cu următoarele tematici:

  • politici publice/dezvoltarea abilităţilor de analiza de politici publice, scriere de rapoarte
  • managementul activităţilor de advocacy, comunicare şi negociere;
  • planificarea strategică

2. Cinci vizite de studiu (schimb de experienţă) într-un stat membru U.E. pentru fiecare domeniu de politici publice al CRJ – sănătate mintală, egalitate de şanse şi diversitate, acces la informaţii, reforma justiţiei şi anticorupţie de care vor beneficia de care vor beneficia 10 persoane din grupul ţintă, vizite ce se vor încheia cu 5 rapoarte şi un document de poziţie cu privire la subiectul studiat.

3. Organizarea a cinci dezbateri publice pe cinci subiecte cheie de politici publice şi realizarea a 5 rapoarte ale dezbaterilor publice si un plan de masuri ulterioare pentru implementarea concluziilor dezbaterilor pe cele 5 teme. Temele celor 5 dezbateri publice vor fi următoarele:

  • Monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale anticorupţiei 2011-2015 (această strategie este solicitată de Comisia Europeană prin raportul MCV din 2010). Implicarea organizaţiilor neguvernamentale.
  • Armonizarea legislaţiei interne cu prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010, şi a OPCAT. Implicarea organizaţiilor neguvernamentale.
  • Implementarea Chartei Diversităţii. Implicarea organizaţiilor neguvernamentale.
  • Creşterea procesului de informare şi consultare a publicului conform principiului dezvoltarii durabile şi pentru construirea unei politici publice privind o mai bună reglementare a informaţiilor secret de serviciu.Implicarea organizaţiilor neguvernamentale.
  • Monitorizarea Strategiei de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public 2010-2014. Implicarea organizaţiilor neguvernamentale.

4. Redactarea şi publicarea unui manual privind tehnici şi proceduri de cooperare, consultare şi advocacy între organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice.

5. Realizarea strategiei de cooperare, consultare şi monitorizare a CRJ 2012-2015 strategie ce va reprezenta documentul de planificare strategică al CRJ şi va fi utilizat pentru creşterea rolului CRJ în procesul politicilor publice.

6. Conferinţă privind diseminarea rezultatelor proiectului şi dezbaterea rolului ONG în creşterea eficiacităţii administraţiei publice centrale.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

23 octombrie 2012 – 22 octombrie 2013

FINANȚARE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi fonduri proprii ale CRJ

BUGET

497,435 lei

ALTELE

Dosar de presă

Dezbateri şi documente de poziţie

Parteneriat pentru guvernare: manual de tehnici şi proceduri de consultare între ONG-uri şi autorităţile publice