Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC

Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407

Consiliul Judeţean Giurgiu (U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU) în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), a demarat proiectul Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP1/2017 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Scopul proiectului: Consolidarea şi certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:

  1. Prevenirea și combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului;
  2. Prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul a 10 unităţi administrativ-teritoriale pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție;
  3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

R3: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat de proiect 1 Aplicarea unitară la nivelul CJ Giurgiu și unităților subordonate a standardelor de prevenire a corupției.

R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și Instituțiile publice – Rezultat de proiect 2: Creșterea implementării măsurilor de prevenire a corupției în 10 unități administrative teritoriale din județul Giurgiu.

R6: Îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea Corupției – Rezultat de proiect 3 Îmbunatățirea cunoștințelor și competențelor a 80 de funcționari publici, personal contractul și aleși locali din județul Giurgiu.

CRJ participă în mod direct la implementarea activităților: 1, 3.1., 3.2., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3.

Bugetul total al CRJ în cadrul acestui proiect este de 112,136.00 lei din care 2,242.74 lei cofinantare CRJ.

Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei,

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei.

Durata proiectului este de 15 luni, în perioada 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019.


31.07.2018 – Informare presă, anunț despre proiect

04.09.2018 – Anunț Conferință de presă din data de 05.09, privind lansarea Proiectului (Agendă, Informare de presă, Principii orizontale)


11.10.2018 – Anunț pentru achiziţia unui laptop și a unei licenţe antivirus

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann