Lansarea eveniment ”Săptămâna integrității”

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670 anunţă lansarea evenimentului  „Săptămâna Integrităţii”, ce va fi organizat în intervalul 14 ianuarie 2019 – 28 februarie 2019 la nivelul a 10 unităţi de învăţământ liceal de pe raza judeţului Giurgiu.

„Săptămâna Integrităţii” este un eveniment pilot, organizat de Consiliul Judeţean Giurgiu în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice din București (CRJ), cu expertiză tehnică din partea Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 – Activității nr. 3 – Actualizarea şi certificarea sistemului de management anticorupţie la nivelul Consiliului Judeţean Giugiu, subactivitatea 3.4.  Campanie de informare şi educaţie anticorupţie în judeţul Giurgiu.

Campania de informare va cuprinde mesaje anticorupție adresate reprezentanților instituțiilor publice locale din județul Giurgiu, mediului de afaceri și cetățenilor.

Campania va include  evenimente de educație/informare anticorupție  în 10 școli și instituiții publice din județ.

Obiectivul campaniei de informare în unitățile de învățământ îl constituie dezvoltarea valorilor integrității, democrației și statului de  drept în rândul elevilor și cadrelor didactice.

Pentru sustenabilitate și obținerea unei valori adăugate a activității, campania de informare și educație anticorupție în județul Giurgiu va fi implementată și pe raza unităților administrativ-teritoriale ce vor beneficia de informare și îndrumare metodologică în cadrul proiectului, va utiliza ca instrument pentru vizibilitate și transparență și afișajul mobil, respectiv postarea afișului campaniei în mijloacele de transport în comun din județul Giurgiu, în baza protocoalelor de colaborare existente între Consiliul Județean Giurgiu  și transportatorii acreditați să desfășoare curse de transport persoane (regulate/speciale).

La activităţile proiectului vor participa în baza protocoalelor interinstituţionale încheiate în acest sens următoarele instituţii: Colegiul Național  „Ion Maiorescu” Giurgiu , Colegiul Tehnic „Viceamiral Ion Bălănescu” Giurgiu,  Liceul „Udriște Năsturel” Hotarele, Liceul Tehnologic „Dimitrie  Bolintineanu” Bolintin Vale, Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni, Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Liceul Tehnologic Nr.1 Prundu, Liceul Teoretic „ Nicolae Cartojan” Giurgiu, Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, cu sprijinul Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu.

Seria activităţilor va fi deschisă de către Colegiul Național  „Ion Maiorescu” Giurgiu şi Liceul Tehnologic „Dimitrie  Bolintineanu” Bolintin Vale.

Pentru o mai bună sustenabilitate şi valoare adăugată a proiectului, elevii instituţiilor de învăţământ anterior menţionate, au contribuit la alegerea instrumentelor şi canalelor de comunicare prin intermediul chestionarelor completate atât online cât şi pe suport hârtie în etapa premergătoare. Astfel, fiecare unitate de învăţământ a personalizat Evenimentul „Săptămâna Integrităţii”, selectând propriul set de instrumente de comunicare, fiind utilizate : proiecţie de filme anticorupţie realizate de D.G.A., spectacol de teatru: reprezentaţie a unor actori după un scenariu anticorupţie scris de elevi, prezentare de jocuri online – website-uri anticorupţie, joc de rol anticorupţie.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP1/2017 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 

Proiectul răspunde problemei prevenirii corupţiei şi a mediului de integritate de la nivel judeţean prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistenţa metodologică a 9 unităţi administrativ teritoriale de la nivel de comună din judeţ, formarea personalului de la nivelul celorlalte primării (inclusiv aleşi locali), elaborarea unei hărţi pilot a integrităţii.

Proiectul este inovativ pentru că propune un indice compozit care să reflecte stadiul unei unităţi adminstrativ teritoriale în atingerea standardelor SNA, pe o scală de la 1-10. Indicele odată testat în judeţul Giurgiu poate fi propus la nivelul SNA pentru a măsura în mod obiectiv rezultatele eforturilor anti-corupţie. Inovativă este şi abordarea inclusivă, în care nu doar CONSILIUL JUDEȚEAN Giurgiu este implicat, ci şi mediul de integritate de la nivelul judeţului. Nu în ultimul rând, caracterul inovativ constă în certificarea sistemului de prevenire a corupţiei pe baza standardului ISO37001.

Scopul proiectului: Consolidarea şi certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei .

Informații suplimentare:

Consiliul Judeţean Giurgiu: Manager de Proiect: Margareta-Mihaela CRISTEA – manager public, Compartiment Control intern, managementul calității, T : +40 372 46 26 46 / +40 372 46 26 46, +40 762 838 688,  F : +40 372 46 26 51, e-mail managerpublic_mic@cjgiurgiu.ro , www.cjgiurgiu.ro

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice:  Expert  Radu Nicolae,  T : +40 21 212 0690 , +40 723 668 808,  F : +40 21 212 0519 , e-mail: office@crj.ro, www.crj.ro

Comunicatul în format pdf aici.