Către Comisia pentru Drepturile Omului din Senat: Solicităm AVIZ NEGATIV pe raportul de activitate al Consiliului de Monitorizare.

Bucureşti, 21 decembrie 2018

Nr. Înregistrare: 464/21.12.2018

În atenţia:

Preşedintelui Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi, dlui Dorin-Valeriu Bădulescu

Preşedintelui Consiliului de monitorizare, dlui Florinel Butnaru

Spre ştiinţă: Preşedintelui României, Domnului Klaus Iohannis

 

Domnule Președinte

și onorată Comisie pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi

 

Apreciem oportunitatea oferită de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de a permite organizaţiilor neguvernamentale să formuleze observații scrise în termen de trei zile de la punerea in dezbatere a acestui raport1. 2

Vă înaintam spre analiză, observațiile organizațiilor semnatare. Mentionam că la data formulării prezentei, documentul nu este afişat spre consultare pe pagina Consiliului de Monitorizare. La cererea unora dintre semnatari de a primi textul prezentat de preşedintele Consiliului de monitorizare în cadrul dezbaterii publice şi anexele cuprinzând toate informaţiile şi rapoartele de monitorizare, răspunsul Consiliului de monitorizare a arătat că nu este posibil sau nu este permis accesul3. Conducerea Consiliului de monitorizare ne-a indicat pagina de internet a instituţiei pe care o conduce şi pe care în dimineaţa zilei de 20 decembrie 2018 erau publicate 11 rapoarte de monitorizare, niciun răspuns din partea autorităţilor la rapoartele transmise şi nicio informaţie despre procedura de monitorizare. Ulterior, în după-amiaza aceleiaşi zile, reaccesând pagina de internet a Consiliului de monitorizare să observăm că au fost încărcate înca 10 rapoarte. Astfel, considerăm că această instituţie care ca principal obiectiv implicarea „pe deplin” a societăţii civile, a demonstrat înca o dată nu doar o încălcare gravă a normelor de transparenţă dar şi rea voinţă în relaţia cu organizaţiile neguvernamentale.

Asadar, vă rugăm domnule Preşedinte să dispuneţi formularea şi înaintarea către semnatarii acestei scrisori a unui răspuns complet din partea Consiliului de Monitorizare. Apreciem în mod deosebit şi un punct de vedere din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi cu privire la observațiile transmise de către semnatari şi răspunsurile pe care sperăm că le vom primi din partea Consiliului de monitorizare.

De asemenea, solicităm ca data ședinței la care se va analiza răspunsul Consiliului de monitorizare și se va supune la vot raportul de activitate, să fie anunțată într-un timp rezonabil, cu cel puţin o săptămână în avans, care să permită implicarea pe deplin atât o organizatiilor neguvernamentale cat şi a persoanelor cu dizabilități.

Vă transmitem mai jos principalele observaţii şi încălcări ale prevederilor Legii nr.8 /2016, motiv pentru care solicităm Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat să acorde aviz negativ în vederea respingerii acestuia de către plenul Senatului:

 1. Îndeplinirea incompletă și defectuoasă a atribuțiilor prevăzute de art. 4 alin. a), b), f), g) din Legea nr. 8/2016 și neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 4 alin. c), d), e), i), j), k) de către Consiliul de Monitorizare;

 2. Rapoarte incomplete, fără informaţii cu privire la beneficiarii centrelor, cu paragrafe copiate şi lipsite de o abordare din perspectiva drepturilor persoanelor cu dizabilităţi iar unele chiar susţinând comportamente discriminatorii la adresa persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate;

 3. Neîndeplinirea obligaţiilor legale în materia transparenței și refuzul colaborării cu organizațiile neguvernamentale;

 4. Funcționarea si reprezentarea în forma actuală aduce o atingere gravă drepturilor persoanelor cu dizabilități institutionalizate sau in pericol de a fi institutionalizate;

 5. Dintr-un total de 70 de pagini, activitatea centrală, care justifică însăși existența, funcționarea și finanțarea Consiliului de Monitorizare, respectiv Activitatea de Monitorizare, are alocate 7 pagini (p.45 – 51);

 6. La paginile 48, 49, 50, 51 din raportul de activitate sunt prezentate principalele deficiențe constatate și recomandări efectuate de către echipele de monitorizare. Astfel, din raport reiese că cele mai importante deficiențe constatate au legătură cu condiţiile materiale4. Acestea fiind cele mai importante deficiențe constatate de echipele de monitorizare, concluzionăm că, la nivelul instituțiilor vizitate, Consiliul de monitorizare nu a identificat sau nu a considerat important să analizeze şi să sesizeze situațiile de abuz sau orice alte forme de încălcare de drepturi sau libertăți ale beneficirialor cu privire la următoarele (dar nu numai):
 • Serviciile furnizate în unitățile vizitate;

 • Serviciile de consiliere psihologică, intervenție psihologică sau psihopedagocică furnizate;

 • Natura, calitatea, cantitatea programelor de recuperare în care sunt implicați rezidenții unităților vizitate;

 • Aspecte privind serviciile medicale de care beneficiază rezidenții unităților vizitate;

 • Maniera de efectuare și implementare a planurilor, programelor și serviciilor individualizare de intervenție;

 • Accesul la servicii în comunitate și, în general, contactul rezidenților cu comunitatea;

 • Aspecte privind realizarea sesizărilor, reclamațiilor sau plângerilor de către rezidenți;

 • Aspecte privind decesele în instituțiile vizitate;

 • Relația dintre angajații unităților vizitate și rezidenții unităților respective;

 • Relațiile dintre rezidenți.

 1. În raportul de activitate al Consiliului de Monitorizare nu sunt explicate relațiile dintre deficiențele constatate și prevederile Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, convenție a cărei implementare trebuie să fie monitorizată de Consiliul de Monitorizare.

 2. O vizită de monitorizare este un instrument pragmatic, de verificare concretă, în teritoriu, a aspectelor ce fac obiectul respectivei vizite. Cum se asigură experții și inspectorii Consiliului de Monitorizare că interacționează eficient cu beneficiarii și angajații, care sunt mijloacele adecvate pe care le folosesc experții și inspectorii Consiliului de Monitorizare pentru a interacționa eficace și onest cu beneficiarii și angajații instituțiilor vizitate, asigurându-se că dialogurile (atât în forma lor cât și în conținutul lor) nu sunt distorsionate de diverși factori subiectivi și obiectivi și permit recoltarea de informații corecte și complete despre situațiile evaluate?

 

Solicităm Consiliului de monitorizare şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat :

 1. Publicarea raportului de activitate, anexele, şi a tuturor raportelor de monitorizare şi a răspunsurilor la acestea pe pagina de internet a Consiliului.

 2. Publicarea analizei celor 304 fișe de monitorizare, a ghidului de interviu pentru beneficiari și angajați, structurii interviurilor și a numărului persoanelor intervievate.

 3. Publicarea datelor referitoare la decesele din fiecare centru rezidențial pentru persoane cu dizabilități și analiza cauzelor acestor decese.

 4. Publicarea OPIS-ului privind transmiterea rapoartelor altor entităţi (DGASPC-uri, Avocatul Poporului, Puncte de Contact din Ministere, organizații neguvernamentale, Comitetul Miniștrilor din Consiliul Europei, etc), indicând data la care au fost transmise acestea.

 5. Publicarea informațiilor cu privire la identitatea tuturor experților independenți, domeniul de expertiză și experiența acestora în monitorizare și drepturile persoanelor cu dizabilități, organizațiile neguvernamentale care i-au desemnat pe aceștia, scrisoarea de desemnare a acestora, cât și informații cu privire la formarea profesională a acestora şi la activitatea organizaţiei care i-a desemnat.

 6. Furnizarea de informații cu privire la data calendaristică la care au fost încărcate rapoartele de monitorizare pe pagina de internet a Consiliului (întrucât în dimineața zilei de 20.12.2018 se regăseau doar 11 rapoarte de monitorizare pe pagină de internet).

 7. Furnizarea de informații cu privire la numărul situațiilor de abuz, neglijare, tortură, rele tratamente, vătămare, neglijare sau orice alte încălcări de drepturi sau libertăți identificate.

 8. Furnizarea de informații cu privire la numărul şi conţinutul sesizărilor înaintate la nivelul unor organe sau autorități ale statului ca urmare a datelor colectate sau a vizitelor efectuate.

 9. Furnizarea de informații cu privire la modalitatea concretă de desfășurare a unei vizite de monitorizare: în mod concret, cu cine interacționează echipa de monitorizare, cât durează fiecare vizită de monitorizare, cum este alocat timpul pentru (discuții cu angajații și conducerea unității, discuții cu rezidenții, vizitare efectivă a unității și evaluarea condițiilor de viață, analiza documentelor, etc).

 10. La pagina 51 a Raportului de Activitate al Consiliului de Monitorizare este specificat faptul că: „- După finalizarea tuturor procedurilor legale, Consiliul de Monitorizare a început efectiv vizitele de monitorizare cu luna iunie 2018, efectuând până în prezent un număr de 57 de vizite de monitorizare, inclusiv cele sesizate din mass-media”. Cu privire la formularea „inclusiv cele sesizate din mass-media”. Vă rugăm să explicați la ce anume faceți referire și care anume sunt respectivele situații/vizite la care vă referiți.

 11. Raportul de activitate nu conține un tabel din care să reiasă data la care fiecare dintre rapoartele realizate a fost finalizat precum și data la care fiecare raport a fost comunicat instituției vizitate. Vă rugăm să furnizați un astfel de tabel (de exemplu să fie afișat pe site-ul Consiliului de Monitorizare).

 12. Deși se afirmă în repetate rânduri că au fost vizitate 57 de centre, la paginile 47, 48 ale raportului de activitate sunt listate 58 de unități. Vă rugăm explicați.

 13. Până în data de 19 decembrie 2018 erau afișate pe site-ul CM un număr de 11 rapoarte; începând cu data de 20 decembrie 2018 sunt afișate doar 46 de rapoarte (dintre care cel puțin un raport nu poate fi accesat) din cele 58 de instituții vizitate. Vă rugăm explicați.

 14. La paginile 47, 48 ale Raportului de Activitate este precizat faptul că au fost vizitate 58 de unități care găzduiesc 3416 persoane. Vă rugăm să precizați cu câte dintre aceste 3416 persoane au fost realizate interviuri, au fost purtate discuții, dialoguri, cu câte dintre aceste persoane s-a comunicat/interacționat?

 15. De la cele 3416 persoane găzduite de unitățile vizitate, câte plângeri, petiții, reclamații ați recoltat în timpul vizitelor (verbal sau scris)?

În concluzie, Domnule Preşedinte al Comisiei de Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi,

Având în vedere observațiile prezentate mai sus privind neîndeplinirea și îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor legale ale CM prevăzute de art. 4 din Legea nr. 8/2016, nepublicarea raportului de activitate, refuzul scris, expres de a pune raportul de activitate în integralitatea sa la dispoziția organizațiilor semnatare, solicităm acordarea avizului negativ pentru prezentul raport anual de activitate al Consiliului de Monitorizare, în vederea respingerii acestuia de către Plenul Senatului.

SEMNATARI:

Fundatia Centrul de Resurse Juridice

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi

ProAct Suport

Asociația Tonal

Asociația Ceva de Spus Timișoara

Asociţia Autism Romania

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – în numele a 35 organizatii membre

Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului – în numele a 83 de organizaţii membre.

Fundația de Abilitare Speranța Timișoara

Asociatia Hans Spalinger Cluj

Federația de Pedagogie Curativă din România

Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități

Asociația pentru Drepturile Copiilor Defavorizați din România

Fundaţia Estuar

____________________

UPDATE: răspunsul Consiliului de Monitorizare la memoriul înaintat de societatea civilă Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a Senatului.

____________________

ANEXE:

 1. Analiza detaliată a observațiilor > AICI.
 2. Răspuns CM la cererea CRJ > AICI.
 3. Răspuns CM la cererea FONSS > AICI.
 4. Raspuns CM, vicepresedinte dl. Astileanu > AICI.

____________________

1 Anunţ Ordinea de zi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, aici.
2 Acest document cuprinde patru anexe (inclusiv tabel cu „Analiza detaliată a observaţiilor”).
3 Anexam răspunsul primit în 20 decembrie la Centrul de Resurse Juridice (vezi Anexe)
4 Spre exemplu (extrase din raportul de activitate): „Focare de gândaci; Risc de infecții și lipsa separării rufăriei infecțioase; Urme de murdărie și igrasie pe pereți; Lipsa articolelor vestimentare personale și a dulapurilor personale; Mobilier și obiecte de cazarmament uzate; Lenjerii, paturi, saltele sau perne uzate sau murdare; Instalații și obiecte sanitare uzate; Capacitate legală de cazare depășită;Lipsa obiectelor personale de igienă; Nerespectarea standardelor minime cu privire la număr de paturi în camere și metri pătrați/rezident”.