Inițiativa pentru reutilizare

Obiectivul iniţiativei

Promovarea implicării ONG-urilor în reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor/sumelor confiscate ca urmare a săvârşirii de infracţiuni.

Ce înseamnă reutilizare în scopuri sociale?

Reutilizarea bunurilor confiscate înseamnă transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau a sumelor provenite din infracţiuni pentru a fi folosite în interes public sau în scopuri sociale de către instituţii publice (autorităţi publice locale) sau organizaţii neguvernamentale. Bunurile provenite din infracţiuni care pot fi reutilizate sunt, spre exemplu, autoturisme, imobile (clădiri, terenuri), echipamente electronice etc.

Ceea ce provine din infracțiuni este redat în mod deschis societății, răspândindu-se astfel un mesaj cultural important care promovează așa-numita „luptă socială” împotriva criminalității organizate, a traficului de droguri/de fiinţe umane şi a corupţiei. Reutilizarea bunurilor confiscate reprezintă şi o metodă de compensare a comunităţilor afectate de criminalitate şi/sau crimă organizată/trafic de droguri/trafic de fiinţe umane.

Infracţiunile produc şi serioase daune colateriale, în unele cazuri mult mai mari decât valoarea sumelor implicate direct în infracţiune. Astfel de daune colaterale sunt degradarea instituţiilor publice, înrăutăţirea climatului investiţional, creşterea costurilor afacerilor, alocarea ineficientă a talentului şi a resurselor, risipă de resurse şi ineficienţă, excluderea grupurilor defavorizate de la servicii sociale de bază – sănătate şi educaţie. Astfel, recunoscându-se efectele colaterale ale infracţiunilor asupra comunităţilor, la nivel internaţional s-a ajuns la concluzia că bunurile confiscate trebuie să se reîntoarcă (să fie reinvestite) în comunităţile care au avut de suferit din cauza infracţiunilor şi în programe de prevenire a criminalităţii. În mod tradiţional, sumele confiscate din infracţiuni se constituie sume la bugetul de stat. Noua abordare propune ca bunurile/sumele confiscate să fie reinvestite în proiecte sociale (de ex. proiecte de interes public pentru sprijinirea avertizorilor de integritate, a dependenților de droguri, finanțarea proiectelor educaţionale, asistență pentru tinerii șomeri), derulate de organizaţiile neguvernamentale sau în proiecte de prevenire a criminalităţi, considerate prioritare de către societatea civilă.

Cum este în Uniunea Europeană?

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 3 aprilie 2014, privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană a introdus pentru prima dată prevederi privind gestionarea și valorificarea bunurilor înghețate și confiscate și a invitat statele membre, ca până în 2016, „să aibă în vedere luarea de măsuri care să permită utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale”.

Ce fac statele membre UE?

Italia este cel bun exemplu de reutilizare în scopuri sociale. Conform legislaţiei italiene bunurile imobile confiscate din infracţiuni sunt transferate autorităţilor locale, care împreună cu organizaţiile neguvernamentale, le refolosesc în proiecte sociale. În ultimii 13 ani, peste 4500 de proprietăţi imobiliare (apartamente, vile şi terenuri) confiscate în Sicilia, Calabria, Campania, Puglia şi Lazio au fost preluate şi folosite în scopuri sociale. De pildă,  cooperativele de elevi, coordonate de organizaţia neguvernamentală Terra, au luat în administrate terenuri agricole confiscate de la organizaţii tip mafia şi au produs ulei, vin, paste, legume, conserve şi alte produse organice. Toate produsele astfel obţinute sunt marcate cu eticheta „Libera Terra” ce semnifică responsabilitatea civică. În fiecare an, pe aceste proprietăţi se organizează tabere internaționale de muncă în folosul comunității[1].

Cum este în România?

Deşi în legislaţia din România termenul de „reutilizare în scopuri sociale” nu este definit ca atare, există un mecanism legal de transfer a bunurilor confiscate din infracţiuni intitulat „atribuirea cu titlu gratuit”. De procedura de „atribuire cu titlu gratuit” se ocupă unitățile regionale și locale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru bunurile în valoare de până la 10.000 lei, Ministerul Finanțelor Publice, pentru bunurile în valoare de peste 10.000 lei, și comisia interministerială din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), pentru maşini, ambulanţe şi dotări aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora.

Beneficiarii eligibili ai regimului de „atribuire cu titlu gratuit” sunt definiți strict de legislație: ministere, autorități publice centrale (inclusiv Agenția Națională Antidrog), autorități publice locale, persoane juridice care au în administrare case memoriale, instituții religioase/culte religioase, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, organizații neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale ca prestatori de servicii sociale, creşe, grădiniţe, orfelinate şi alte centre de plasament pentru copii, cămine pentru persoane vârstnice, cantine sociale, azile, spitale, şcoli, biblioteci, persoane fizice cu dizabilități, persoane fizice care au suferit de pe urma calamităţilor naturale.

În practică în România se reutilizează în scopuri sociale doar 3,45% din totalul bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului, iar bunurile transmise nu sunt monitorizate după transmitere, procedura neavând transparenţă şi criterii de atribuire (primul venit, primul servit), afectând eficiența socială.

Lista cu bunurile confiscate aflate în stoc la fiecare unitate locală a autorității fiscale din România poate fi consultată și la adresa:

http://www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagina=domenii

Valoarea bunurilor asupra cărora parchetele au instituit măsuri asiguratorii a crescut spectaculos cu o medie de 180% pe an, începând cu 2007. Astfel, în anul 2012 parchetele au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri în valoare de peste 400 de milioane de Euro, iar în 2011 în valoare de peste 200 de milioane de euro. Pe măsură ce hotărârile judecătoreşti de condamnare vor deveni definitive ne putem aştepta în următorii ani la creşterea exponenţială a valorii bunurilor/sumelor efectiv confiscate, care ar putea face obiectul re-utilizării în scopuri sociale. În acest moment, confiscarea efectivă înregistrează sume mai mici, valoarea bunurilor efectiv confiscate în 2012 se ridică la aproximativ 8 milioane de euro.

Ce dorim să facem?

– să ajutăm organizaţiile neguvernamentale eligibile să depună cereri pentru atribuirea de bunuri cu titlu gratuit pentru a utiliza la miximum prevederile legale deja existente;

– să analizăm bunele practici dezvoltate la nivel local;

– să informăm organizaţiile neguvernamentale despre reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor provenite din infracţiuni;

– să propunem Guvernului îmbunătăţirea legislaţiei actuale şi să lărgim cadrul reutilizării, înclusiv pentru sumele confiscate, în acord cu cele mai bune practici europene.

Cum vă puteţi implica alături de noi?

  • Fixaţi o întâlnire cu reprezentatul CRJ şi alăturati-vă formal iniţiativei;
  • Depuneţi, cu ajutorul avocatului CRJ, a unei cereri de atribuire cu titlu gratuit;
  • Participanţi la un seminar de informare privind reutilizarea în scopuri sociale şi propunerile de modificări ale politicii publice actuale din domeniu; sugestiile şi propunerile dvs. vor fi binevenite şi discutate; participaţi la elaborarea unui plan de advocacy de promovare a iniţiativei;
  • Semnaţi alături de CRJ o petiţie cu propunerile de modificări legislative convenite; reprezentanţii dvs. pot participa în grupul de lucru comun cu Ministerul Justiţiei care va analiza propunerile INIŢIATIVEI PENTRU REUTILIZAREA IN SCOPURI SOCIALE A BUNURILOR CONFISCATE.
  • Participaţi alături de noi la întânirile şi evenimentele pe care le vom organiza la Parlament şi la ministerele implicate; semnaţi alături de noi scrisori către Comisia Europenă, Parlamentului European, MCV – Secretariat Comisie Europeană.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

[1] http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/70