Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate

Obiectivul general: crearea unui cadru legal favorabil implicării ONGurilor în reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor/sumelor confiscate ca urmare a săvârşirii de infracţiuni.

Obiectivele specifice:

1. Creşterea semnificativă a cunoştinţelor despre re-utilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate a 30 de ONGuri/activişti ONG şi 17 instituţii publice/decidenţi din autorităţile publice cheie;

2. Elaborarea în parteneriat între sectorul public şi societatea civilă a unei propuneri de politici publice care să crească rolul ONGurilor în domeniul re-utilizării în scopuri sociale a bunurilor/sumelor confiscate din infracţiuni;

3. Îmbunătăţirea imaginii, comunicării externe şi a vizibilităţii Centrului de Resurse Juridice prin redefinirea paginiii de Internet a organizaţiei, îmbunătăţirea materialelor de promovare ale organizaţiei şi a amenajarea sălii de întâlniri.

Grup ţintă:

30 de organizaţii neguvernamentale, inclusiv cele din reţeaua „Integritate şi Bună Guvernare”. Aceste organizaţii şi persoanlul lor vor fi implicaţi în consultarea cu privire la analiza fezabilităţii, beneficiind de informare (prin participarea la întâlniri, instruire şi vizite de studiu) şi dezvoltarea cunoştinţelor de advocacy (prin elaborarea şi implementarea unui plan de advocacy). Prin proiect, ONGurile îşi dezvoltă sfera de contacte la nivel central.

58 de instituţii publice (41 DGFP, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public (Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Consiliului Superior al Magistraturii, Direcţia Generală Anticorupţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Departamentului de Luptă Antifraudă, Agenţia Naţională de Integritate, Camera Deputaţilor, Senatul, Guvernului (Secretariatul General al Guvernului), Consiliului Naţional de Integritate, Agenţia Naţională Anti-Drog, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism). Acestea beneficiază de informare cu privire la starea de fapt din România şi cele mai bune practici europene (prin analiza fezbilităţii, prin conferinţe la care participă experţi străini) şi de o propunere de politică publică, ce poate fi directă asumată.

Rezultate aşteptate:

– 1 raport privind analiza fezabilităţii şi oportunităţii re-utilizării în scopuri sociale a bunurilor confiscate, în România, în limba românia şi engleză, tipărit în 300 exemplare;

– 20 activişti ONG dobândesc cunoştinţe şi abilităţi în domeniul advocacy;

– 30 de ONGuri îşi exprimă adeziunea faţă de concluziile şi recomandările analizei şi înregistrează o creștere a implicării în politici publice și luarea deciziilor cu autoritățile naționale;

–  1 conferinţă de lansare a analizei fezabilităţii reutilizării bunurilor confiscate;

– 1 propunere de politici publice (PPP) elaborată, în limba română şi engleză;

– 1 grup de lucru constituit, care va reuni reprezentanţi ai secorului public şi al societăţii civile;

– 1 conferinţă de presă privind finalizarea PPP;

Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2013 – 30.04.2016

Finantator: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta 5.2. Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri in Romania si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental

Buget:146,595 Euro (valoare totala eligibilă).

Initiativa pentru reutilizare
Invitatie de participare
Anexe invitatie de participare