Payback – Către un sistem UE de management a datelor privind bunurile sechestrate

Raport final

Obiectivul general 

Proiectul PAYBACK va dezvolta și va testa în Statele Membre selectate un sistem inovativ de management de date pentru bunurile sechestrate. Sistemul PAYBACK este un instrument software scalabil – transferabil în diferite contexte naționale ale UE – pentru colectarea, gestionarea și analiza automată a datelor privind bunurile sechestrate.

Obiective specifice: 

 • Identificarea bazelor de date şi a sistemelor de management de date (DMS) existente în U.E. pentru bunurile sechestrate şi identificarea punctelor tari şi slabe;
 • Înţelegerea nevoilor părţilor interesate din U.E. cu privire la managementul bunurilor sechestrate;
 • Dezvoltarea prototipului sistemului DMS inovativ privind bunurile sechestrate;
 • Testarea pilot a prototipului PAYBACK DMS în statele selectate şi îmbunătăţirea sa;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

Rezultate aşteptate 

 • raport comparativ privind bazele de date natonale şi sistemele de management de date privind bunurile sechestrate;
 • raport privind aşteptările părţilor interesate cu privire la mangamentul bunurilor sechestrate;
 • prelegeri universitare şi prezentări la conferințe naționale / internaționale relevante;
 • prototipul Payback DMS;
 • manual de utilizare pentru prototipul Payback DMS;
 • ghid privind transferabilitatea prototipului Payback DMS;
 • raport privind aplicarea pilor la prototipului Payback DMS.

Coordonatorul proiectului

 • Universitatea din Trento (UNITRENTO)

Co-beneficiari

 • Centrul pentru Studierea Democraţiei (CSD), Bulgaria;
 • Institutul Naţional de Studii Avansate în domeniul securităţii şi justiţiei (INHESJ), Franţa;
 • Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Romania;
 • Consiliul Național al administratorilor judiciari și al experților contabili (CNDCEC), Italia.

 Partneri asociaţi:

 • Agenția de gestionare și recuperare a bunurilor sechestrate și confiscate, AGRASC (Franţa);
 • Biroul bunurilor provenite din infracţiuni, CAB (Irland);
 • Comisia pentru confiscarea averii nejustificate, CIAF (Bulgaria);
 • Oficiul central pentru sechestru şi confiscare, COSC (Belgia);
 • Secţia de management a bunurilor, Ministerul de Interne (Cehia);
 • Tribunalul din Roma (Iltalia).

Perioada de implementare a proiectului: 15.01.2016-15.07.2018 (30 luni)

Finanțator: Comisia Europeană, Directoratul General Migraţie şi Afaceri Interne

Buget total eligibil CRJ: 70,262.62 (contribuţia Uniunii Europene: 63,210.66 Euro)