Dezvoltarea capacităţii de advocacy a organizaţiilor neguvernamentale locale

​Proiectul şi-a propus să dezvolte abilităţile de advocacy ale organizaţiilor neguvernamentale locale pentru aplicarea măsurilor legale anticorupţie în vigoare. Totodată, proiectul a promovat o campanie de advocacy pentru implementarea unei politici interne de integritate în cadrul instituţiilor administraţiei publice locale.

Proiectul a vizat:

1. Analiza problemelor de integritate şi a soluţiilor pentru creşterea integrităţii în administraţia publică locală;

2. Dezvoltarea rolului de advocacy pentru măsuri anticorupţie al organizaţiilor neguvernamentale locale, membre are din coaliţiei “Împreună împotriva corupţiei“;

3. Promovarea integrităţii instituţiilor administraţiei publice locale din 7 judeţe printr-o campanie de advocacy.

Beneficiarii directi ai proiectului au fost:

– 16 organizaţii neguvernamentale membre ale coaliţiei “Împreună împotriva corupţiei” şi 12 jurnalişti locali care au beneficiat de un training privind abilităţile de advocacy

– 7 organizaţii neguvernamentale din ţară care au implementat campania de advocacy la nivel local.

– 21 de instituţii publice (primării resedinţa de judet, consilii judeţene, instituţii ale prefectului) din ţară care şi-au îmbunătăţit mecanismele interne de prevenire a corupţiei ca urmare a campaniei de advocacy.

 

Perioada de derulare a proiectului: Decembrie 2007 – Septembrie 2008

Finantator: Uniunea Europeană prin programul PHARE 2005, Componenta Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei

Buget: 62.070 Euro