Centrul de Drepturile Omului și Migrație

CeLogo Centrul pentru Drepturile Omului și Migrațientrul de Drepturile Omului și Migrație face parte din proiectul „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii, dezvoltat de Universitatea Româno-Americană în Parteneriat cu Centrul de Resruse Juridice.

Centrul de Drepturile Omului și Migrație s-a constituit pe baza Deciziei Senatului Universității Româno-Americane, nr. 159.1 din 02.07.2014, ca parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.

MISIUNE

Promovarea educaţiei şi cercetării științifice prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați în realitățile practice ale societății europene.

ACTIVITĂȚI

În vederea atingerii scopului menționat, Centrul desfășoară următoarele activități:

I. În domeniul educației:

a. educarea şi formarea tinerilor pentru promovarea drepturilor omului și/sau înțelegerea fenomenului migrației;
b.
activități de promovare și diseminare a unor problematici referitoare la drepturile omului și/sau migrație;
c.
activități practice aplicative destinate studenților și/sau proaspeților absolvenți;
d.
activități clinice de redactare a unor opinii juridice și/sau de simulare a unor situații practice, inclusiv concursuri de procese simulate;
e.
activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii cu rol didactic și/sau științific;
f.
campanii umanitare.

II. De cercetare:

a. activități de cercetare fundamentală sau avansată în domeniul drepturilor omului și/sau migrației;
b.
activități de cercetare a unor situații de încălcare a drepturilor omului;
c.
activități de cercetare privind stadiul și problematica migrației;
d.
activități de cercetare privind legislaţia naţională în domeniu şi elaborarea unor propuneri de lege ferenda pentru îmbunătăţirea legislaţiei în materie;
e.
activități de valorificare a rezultatelor știinţifice obţinute prin participarea la conferinţe naţionale și/sau internaţionale, sesiuni de comunicări știinţifice, proiecte de cercetare, studii și articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale, cu privire la diferite aspecte și teme ale problematicii drepturilor omului și/sau migrației.

III. în vederea dezvoltării parteneriatului extern:

a. promovarea Centrului ca entitate de prestigiu în mediul academic românesc și internațional;
b.
organizarea unor evenimente didactice, științifice și/sau de pregătire profesională pe teme ce ţin de obiectul de activitate ale Centrului.

 

Află mai multe pe pagina proiectului.

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior

Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920 

EU logo logo 2 logo 3 logo 3  logo 5 logo URAlogo 4