„România educată” pune istoria romilor pe plan secund

Pe 4 iulie au fost promulgate legile educației. Potrivit Legii învățământului pre-universitar, art. 88, se introduc „Istoria, Robia şi Deportarea Romilor” ca disciplină şcolară modulară opţională în oferta naţională de discipline opţionale ale învăţământului gimnazial şi liceal, precum și „Istoria Evreilor. Holocaustul” şi „Istoria Comunismului din România”, ca discipline şcolare, parte a trunchiului comun (adică sunt obligatorii) în planurile-cadru ale învăţământului liceal.

Salutăm includerea acestor discipline, studiul respectivelor perioade istorice fiind absolut necesar pentru a înțelege trecutul, dar mai ales prezentul statului român, în relație cu drepturile omului și respectarea acestora.

Dar nu putem să nu remarcăm cu profundă îngrijorare faptul că istoria romilor, sclavia romilor în Țările Române, Holocaustul romilor sunt incluse în cadrul unei discipline opționale, așadar pot fi sau nu studiate de elevi de-a lungul parcursului lor școlar. 

Reamintim că abia din 2020 avem manuale de istoria României , de clasa a VIII-a, care includ, obligatoriu, două studii de caz despre sclavia romilor și Holocaust, iar informația despre sclavie este prezentată distorsionat și discriminatoriu (vezi www.dor.ro/istoria-romilor-este-predata-distorsionat-si-rasist/). Manualele anterioare de clasa a VIII-a prezentau probleme grave: în manualul editurii Teora, comunitatea romă nu apărea menționată decât într-o înșiruire a minorităților din România interbelică, drept „ț****i”. Celălalt manual, al editurii Sigma, cuprindea un fragment scurt despre istoria romilor în Principate, o scurtă referință, fără informații sau surse istorice, la sclavia romilor (când și cum a început, când a fost abolită, context). De asemenea, manualele de liceu, încă în uz, au derapaje grave. Spre exemplu, în manualul de-a XII-a, publicat în 2007 la editura Gimnasium, în cadrul secțiunii România modernă. Majoritate și minorități, elevilor le sunt oferite câteva coordonate importante: apariția romilor în Țările Române, „robia” romilor, apoi actele de dezrobire din Moldova și Țara Românească. Însă formulările distorsionează sclavia, atribuind culpa romilor:

„Încă de la așezarea lor aici, romii au fost considerați, datorită nivelului lor înapoiat de viață și al aspectului fizic, o populație de categorie inferioară. De aceea, încă de la început, a fost marginalizată și izolată”.

Suntem în 2023, într-o țară care refuză să își cunoască istoria, să vorbească despre ea, despre consecințele din prezent, despre reparații și care doar bifează că își respectă toți cetățenii în mod egal și echitabil. Pe când drepturi egale și netrunchiate? Pe când un învățământ de calitate, inclusiv și nediscriminatoriu, în care învățăm despre istoria romilor din România? 

Vezi:https://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/legile-educatiei-promulgate-intr-o-ceremonie-la-palatul-cotroceni-12206.html?fbclid=IwAR39Tx4nuqpy0L-GqOhk3PLdJazZqWB8iwYt9dNa5sLyK3D4W2QHIfQGj0U


Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.