PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă

Cod My SMIS 112374, Cod SIPOCA: 142

Centrul de Resurse Juridice implementează proiectul “PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Obiectivul general: dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern şi promovarea unor mecanisme care să consolideze consultarea, trasparenţa şi standardizarea în administraţia publică centrală.

Obiectivele specifice:

  1. Creşterea capacităţii a 70 de ONGuri de a formula şi promova politici publice alternative şi de a participa la reţele pe teme concrete de politici publice în domeniile integrităţii publice, regimului finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit, nondiscriminării şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale;
  2. Dezvoltarea şi promovarea a 4 politici publice alternative în domeniile integrităţii publice, regimului finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit, nondiscriminării şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  1. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri instruit în domeniile de politici publice în care CRJ are expertiza.
  2. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 2 – politica publică alternativă în domeniul consilierii de etică în administraţia publică elaborată.
  3. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 3 – politica publică alternativă în domeniul regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri publice elaborată.
  4. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 4 – politica publică alternativă în domeniul incluziunii şi nediscriminarii în educaţie.
  5. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 5 – politica publică alternativă în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale elaborată.
  6. Rezultat program R11 – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate; – Rezultat proiect 6 – politica publică alternativă în domeniul regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri publice promovată şi acceptată.

Valoarea totală a Proiectului: 943.167,75 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 924.304,38 lei

Durata proiectului este de 16 luni, în perioada 21 august 2018 – 21 decembrie 2019.

ACTIVITĂȚI

Curs “Formularea și promovarea de politici publice alternative. Metodele CRJ”. Vezi anunț înscriere la curs, aici. Înscrierile sunt deschise în perioada 19.10.2018 – 31.10.2018.

Anunț dezbateri publice: „Consilierea de etică în administrația publică – percepții și provocări”, 15.05.2019.

Anunț dezbateri publice “Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi mintale / intelectuale în luarea deciziilor”, mai – iunie 2019

Dezbaterea națională Consilierea de etică în administrația publică – rezultate, viziune, oportunități și riscuri în relație cu noul cod administrativ, București, 20 septembrie 2019.


Achiziții

26.11.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de interpretariat/traducere simultană (termen 12.12.2018)

01.11.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii realizare materiale promoționale și materiale pentru vizibilitatea proiectului (termen – 07.11.2018)

31.10.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de consumabile birou/consumabile şi întreţinere copiatoare (termen 08.11.2018)

23.10.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de imprimantă multifuncțională color (termen – 29.10.2018)

19.10.2018 – Anunţ Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de organizare seminarii (termen – 05.11.2018)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann