CRJ anunță seria de dezbateri publice “Consilierea de etică în administrația publică – percepții și provocări”

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunță organizarea seriei de dezbateri “Consilierea de etică în administrația publică – percepții și provocări” în următoarele municipii: Brașov (24 mai 2019), Constanța (31 mai 2019), Timișoara (5 iunie 2019), Cluj-Napoca (7 iunie 2019) și Iași (13 iunie 2019).

În cadrul dezbaterilor vor fi prezentate rezultatele cercetării Analiza stadiului problemelor și soluțiilor alternative în domeniul consilierii de etică, precum și variantele de politici publice dezvoltate de CRJ. Conform Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, există, la nivelul administrației publice, “un deficit semnificativ de cunoaștere de către angajați și personalul de conducere a standardelor legale de integritate, cum ar fi consilierea de etică, […] iar persoanele responsabile cu consilierea etică exercită un rol formal”. Astfel, SNA 2016-2020 stabilește, la nivelul obiectivului specific 2.2, “revizuirea și completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare”. În cadrul dezbaterilor vom prezenta și analiza datele colectate la nivelul SNA și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) privind consilierea de etică, cercetările disponibile la acest moment privind percepția funcționarilor publici și a cetățenilor cu privire la consilierea de etică, variantele de politici publice existente și alternative/propuneri noi.

În baza rapoartelor dezbaterilor publice, CRJ va elabora și promova o politica publică alternativă privind consilierea de etică. Organizațiile neguvernamentale interesate să contribuie la elaborarea și promovarea politicii publice alternative privind consilierea de etică sunt invitate să se înscrie în Rețeaua pentru integritate dezvoltată de CRJ. Autoritățile și instituțiile publice interesate să contribuie la elaborarea și promovarea politicii publice alternative privind consilierea de etică sunt invitate să participe la evenimente organizate de CRJ în cadrul proiectului și să își prezinte propria viziune, bunele practici dezvoltate și propunerile de reformă.

Dezbaterea face parte din proiectul PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Pentru a participa la aceste evenimente vă rugăm să confirmați la adresa office@crj.ro sau Radu Nicolae, expert anticorupție, e-mail rnicolae@crj.ro, telefon 0723 668 808.

Titlul proiectului: PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Cod SIPOCA: 142/MySMIS2014: 112374