PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă

Cod My SMIS 112374, Cod SIPOCA: 142

Centrul de Resurse Juridice implementează proiectul “PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

 

Citește Nediscriminarea în educație. O analiză a situației actuale din perspectiva nediscriminării în mai multe sectoare ale sistemului educațional românesc 

Din cuprins: Egalitatea de gen în sistemul educațional românesc; Copiii romi – (ne)discriminare și incluziune în sistemul educațional românesc; Tinerii LGBTI în sistemul educațional românesc

și

Plan  de măsuri pentru includerea nediscriminării în educație

Citește Propuneri de politici publice „Intensificarea de către consilierii de etică a activităților de promovare a bunei conduite în cadrul instituțiilor publice”

și

Analiza stadiului problemelor și soluțiilor alternative în domeniul consilierii de etică

 

Citește Propuneri de politici publice
Creșterea sustenabilității, predictibilității și transparenței finanțării nerambursabile a proiectelor de interes general

și

Analiza regimului finanțărilor nerambursabile pentru activității nonprofit

Citește Propuneri de politici publice „Suport şi asistenţă în luarea deciziilor”

și Analiza privind consecințele juridice cu privire la acordarea cu celeritate a suportului în luarea deciziilor

 

Obiectivul general: dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern şi promovarea unor mecanisme care să consolideze consultarea, trasparenţa şi standardizarea în administraţia publică centrală.

Obiectivele specifice:

  1. Creşterea capacităţii a 70 de ONGuri de a formula şi promova politici publice alternative şi de a participa la reţele pe teme concrete de politici publice în domeniile integrităţii publice, regimului finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit, nondiscriminării şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale;
  2. Dezvoltarea şi promovarea a 4 politici publice alternative în domeniile integrităţii publice, regimului finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit, nondiscriminării şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  1. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri instruit în domeniile de politici publice în care CRJ are expertiza.
  2. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 2 – politica publică alternativă în domeniul consilierii de etică în administraţia publică elaborată.
  3. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 3 – politica publică alternativă în domeniul regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri publice elaborată.
  4. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 4 – politica publică alternativă în domeniul incluziunii şi nediscriminarii în educaţie.
  5. Rezultat program R10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; – Rezultat proiect 5 – politica publică alternativă în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale elaborată.
  6. Rezultat program R11 – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate; – Rezultat proiect 6 – politica publică alternativă în domeniul regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri publice promovată şi acceptată.

Valoarea totală a Proiectului: 943.167,75 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 924.304,38 lei

Durata proiectului este de 16 luni, în perioada 21 august 2018 – 21 martie 2020.

ACTIVITĂȚI

Curs “Formularea și promovarea de politici publice alternative. Metodele CRJ”. Vezi anunț înscriere la curs, aici. Înscrierile sunt deschise în perioada 19.10.2018 – 31.10.2018.

Anunț dezbateri publice: “Consilierea de etică în administrația publică – percepții și provocări”, 15.05.2019.

Anunț dezbateri publice “Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi mintale / intelectuale în luarea deciziilor”, mai – iunie 2019

Dezbaterea națională Consilierea de etică în administrația publică – rezultate, viziune, oportunități și riscuri în relație cu noul cod administrativ, București, 20 septembrie 2019.

Dezbaterea națională “Plan de măsuri pentru includerea nediscriminării în educație”, București, 22 noiembrie 2019.

Dezbaterea națională “Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor de interes general: strategie și impact”, București, 29 noiembrie 2019.

Anunț Conferința cu participare internațională ”Politici publice pentru drepturile omului”, 12 decembrie 2019, București. Agenda în limba română este disponibilă aici.


Achiziții

26.11.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de interpretariat/traducere simultană (termen 12.12.2018)

01.11.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii realizare materiale promoționale și materiale pentru vizibilitatea proiectului (termen – 07.11.2018)

31.10.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de consumabile birou/consumabile şi întreţinere copiatoare (termen 08.11.2018)

23.10.2018 – Anunț Cerere de ofertă pentru achiziţia de imprimantă multifuncțională color (termen – 29.10.2018)

19.10.2018 – Anunţ Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de organizare seminarii (termen – 05.11.2018)