Copiii privaţi de libertate în Europa Centrală şi de Est – între moştenire şi reformă

material_disclaimer_ue

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

 • Creșterea înțelegerii cu privire la lacunele și neconcordanțele identificate în cadrul legal;
 • Evaluarea plasării actuale a copiilor în instituții privative de libertate, din perspectiva respectării standardelor internaționale privind libertatea și securitatea copiilor;
 • Facilitarea reformelor și schimbul de bune practici;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la plasarea și condițiile de viață în instituțiile privative de libertate pentru copii;
 • Contribuţie la integrarea drepturilor copilului, în special în zona de privare de libertate, în politica UE în domeniul drepturilor fundamentale și furnizarea de date fiabile pentru politicile bazate pe dovezi.

Scopul proiectului este de a evalua respectarea legislației interne și practica cu standardele europene și internaționale în domeniul copiilor privați de libertate în următoarele țări: Bulgaria, Ungaria, România și Polonia. Ca urmare a unei moșteniri comuniste comune, toate țările menționate mai sus se confruntă cu probleme similare, în condițiile de viață și plasarea copiilor în unități închise. Organizațiile internaționale au notat în mod constant,  nevoia de reformă în îngrijirea instituțională și de justiție juvenilă în Europa Centrală și de Est și de faptul că privarea copiilor de libertate continuă să fie regula.

În plus, există, de asemenea, o lipsă semnificativă de date fiabile și comparabile din UE pentru a oferi o piatră de hotar pentru politicile bazate pe dovezi privind drepturile copiilor la nivel național sau la nivelul UE. În timp ce fiecare organizație a efectuat numeroase studii privind diferite aspecte ale copiilor privați de libertate în ultimii 20 de ani, nu a existat capacitatea de a colecta şi sintetiza toate elementele sistemului la un singur moment.

Există, de asemenea, o jurisprudența limitată a organismelor internaționale capabile de a ghida reformele. Astfel, acest proiect își propune să umple golul și să ofere o imagine de ansamblu sistematică a unităților închise unde copiii sunt privaţi de libertate, inclusiv cele pentru copii în sistemul penal, precum și a copiilor plasați în instituții pentru alte scopuri (educația sub supraveghere, tratament medical, deportare etc). Astfel, proiectul va contribui nu numai în procesele naționale de reformă, dar pentru crearea de politici pentru copii la nivel european.

Activităţi CRJ în cadrul proiectului :

 • Participarea la întîlnirea de lucru din Sofia cu partenerii din proiect.
 • Analiza cadrului legal, instituţional şi de politici sub aspectul privării de libertate a copilului în instituţiile de psihiatrie şi de asistenţă socială.
 • Recrutarea, formarea şi angajarea echipelor de experţi în monitorizarea respectării drepturilor omului.
 • Realizarea a 40 de vizite de monitorizare neanunţate în 40 de instituţii medico-sociale.
 • Realizarea a 20 de vizite de monitorizare neanunţate de tip follow-up în 20 dintre instituţiile medico-sociale vizitate anterior (20 din cele 40).
 • Realizarea rapoartelor de monitorizare şi transmiterea concluziilor autorităţilor competente.
 • Realizarea unui raport national de monitorizare.
 • Organizarea unei dezbateri sub forma unei mese rotunde pentru prezentarea rezultatelor vizitelor de monitorizare şi a propunerilor de îmbunătăţire.
 • Organizarea unei sesiuni internationale de formare a jurnaliştilor din ţările partenere în domeniul observării modului în care sunt respectate drepturile copiilor privaţi de libertate în instituţiile medicale şi de asistenţă socială.
 • Prezentarea concluziilor pentru România în domeniul de acţiune al CRJ la Conferinţa internţionala din decembrie 2014 de la Budapesta, Ungaria.

Aplicant principal: Comitetul Helsinki Bulgaria

Parteneri: Centrul de Resurse Juridice, APADOR-CH, Comitetul Helsinki Ungaria, Comitetul Helsinki Polonia

Perioada de implementare: Ianuarie 2012-Decembrie 2014

Finanţator: Finanţare din partea Comisiei Europene în cadrul contractului de grant JUST/2012/FRAC/AG/2685

Buget implementare CRJ: 65.388, 80 euro

REZULTATE: