Accesul la locul de muncă și condițiile de muncă ale minorităților etnice, LGBT și ale migranților dezbătute la SEN 2010

Mai multe organizații neguvernamentale implicate în combaterea discriminării şi reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniul muncii și al minorităților naționale au dezbătut în cadrul atelierului național anual al Rețelei socio-economice de experți în domeniul antidiscriminării (SEN), problemele cu care se confruntă persoanele LGBT (Lesbiene, Gay, Bi-sexuali şi Transexuali ), precum minoritățile etnice și migranții în găsirea și păstrarea unui loc de muncă  în România.

Atelierul a avut loc în data de 16 septembrie, la București  și a fost organizat de Centrul de Resurse Juridice în cadrul proiectului EU PROGRESS, finanțat de Comisia Europeană și implementat la nivel european de către ÖSB Consulting (Austria) şi Human European Consultancy (Olanda).

Printre temele dezbătute pe durata atelierului s-au numărat: obstacolele întâmpinate de persoanele LGBT  în calea ocupării forţei de muncă, condițiile de lucru și bunăstarea la locul de muncă în cazul persoanelor aparținând acestei minorități, exemple de bună practică. De asemenea, în cazul minorităților etnice și al migranților au fost identificate următoarele aspecte: discriminarea în accesul la locuri de muncă și în ocuparea forței de muncă, impactul socio-economic al discriminării lor  (incluziune/excluziune socială, protecţie socială, creştere economică, bariere în calea incluziunii, politici publice – lipsa monitorizării și evaluării, etc), probleme de sistem ce împiedică munca în condiții adecvate.

O problemă recurentă ramâne lipsa de statistici referitoare la grupurile vulnerabile, motivată de autorități prin faptul că nu au voie să colecteze date cu caracter personal. Acest lucru este eronat deoarece legislația în materie permite colectarea de date privitoare la apartenența etnică spre exemplu, cu măsurile de protecție specifice, în scop statistic, în vederea elaborării de politici publice.

Printre concluziile seminarului s-a numărat și nevoia de cooperare cu instituțiile publice în domeniul muncii pentru a introduce pe agenda lor discriminarea pe toate criteriile, inclusiv pe criteriul orientării sexuale, dar și pentru a forma personalul acestor instituții în vederea indeplinirii reale a rolului de control și combatere a discriminării în domeniul muncii.
O primă serie a atelierelor naţionale a fost organizată în toate ţările membre ale Uniunii Europene în Septembrie şi Octombrie 2009. Rezultatele atelierelor naţionale au fost printre sursele de informaţii utilizate pentru raportul de sinteză al reţelei SEN din 2009, ce poate fi descărcat de pe website-ul Directoratului General pentru Ocupare la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=831&langId=en

Rețeaua SEN a fost înființată la cererea Comisiei Europene (CE), de către cele două firme de consultanță, ÖSB Consulting (Austria) şi Human European Consultancy (Olanda), cu scopul de a oferi CE expertiză independentă şi consultanţă. În mod particular, experţii din SEN furnizează Comisiei o analiză a situaţiilor naţionale şi dezvoltărilor în domeniul politicilor care privesc discriminarea pe criteriile menționate întocmind 2 rapoarte pe an pentru fiecare membru al Uniunii Europene ce acoperă teme şi subiecte ce ţin de politici. În urma atelierului național, contribuția participanților va fi de asemenea luată în considerare în redactarea rapoartelor finale.