Achiziție servicii de auditare financiara

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze servicii de auditare financiara în beneficiul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”

COD CPV:   79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev. 2)

Valoarea estimata maxima a achizitiei49.075,63 lei fără TVA;

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor15.04.2022, inclusiv.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.rooffice@crj.ro  până la data limita de transmitere a ofertelor.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat: CAIET DE SARCINI auditare financiara CRJ final