Achiziție – Servicii de organizare de evenimente constând – 20 de sesiuni de formare pentru specialiști

Fundația Centrul de Resurse Juridice intenționează să achiziționeze Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 20 de sesiuni de formare pentru specialiști care interacționează cu persoane cu dizabilități instituționalizate  în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 373.422,96 lei fara TVA;

  • Modalitatea de achiziție: procedura proprie conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 29.04.2022, inclusiv.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data limita de transmitere a ofertelor.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

DOCUMENTE:
1. Caracteristicile tehnice:
conform Caiet de sarcini servicii de organizare 20 cursuri
2. Invitația de participare: Invitatie de participare Servicii de organizare evenimente 20 de sesiuni