Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Sechestrate – Propunerile CRJ

Conferință de presă - Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Sechestrate
Captură ecran – www.privesc.eu

Deși Ministrul Justiției a anunțat, în conferința de presă de lansare a proiectului de lege, că am fost „parteneri în elaborarea acestui act  normativ”, în realitate propunerile nostre au vizat doar reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate, fără să știm vreo clipă cum arată proiectul de act normativ. CRJ a înaintat Minsterului Justiție, în data de 19 iunie 2014, o propunere de constituire transparentă a unui grup de lucru care să realizeze proiectul de lege privind reutilizarea socială, însă răspunsul reprezentanţilor Ministerului a fost vag, întârziat şi nu a permis punerea în aplicare a acestei idei de cooperare în interes public.

Din păcate, reutilizarea bunurilor confiscate, așa cum apare în cuprinsul propunerii Ministerului, este departe de îndeplinirea unui scop cu adevarat social, de susținere a luptei sociale împotriva criminalității, de sprijinire a victimelor infracțiunilor și a grupurilor vulnerabile, în acord cu cele mai bune practici europene.

Vezi aici propunerile înaintate de CRJ Minsiterului Justiției în data de 31 martie 2015.

Vezi aici corespondența dintre CRJ și MJ pe tema reutilizării bunurilor confiscate.