Amendamente la Hotărârile de Guvern supuse dezbaterii publice de Ministerul Muncii privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Centrul de Resurse Juridice a luat luat act de publicarea pe pagina Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a propunerii de Hotărâre de Guvern privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi si locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și a propunerii de Hotărâre de Guvern pentru ”Aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2016 – 2018”.

În acest context si apreciind în mod deosebit intenția Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și a Autorității Naționale pentru Drepturile Copiilor și Adopție de a începe procesul de închidere a centrelor de plasament clasice, respectiv procesul de dezinstituționalizare a copiilor și a adulților cu dizabilități aflați în centrele de plasament și în centrele de tip rezidențial pentru adulții cu dizabilități, Centrul de Resurse Juridice a transmis următoarele propuneri de completare a documentelor supuse dezbaterii publice:

  1. Coroborarea celor două propuneri de hotărâri de guvern propuse de două autorități diferite din subordinea Ministerului Muncii.

Dată fiind problematica dizabilității este necesară armonizarea celor două propuneri de hotărâri de guvern în domeniul drepturilor copilului și al drepturilor adultului cu dizabilități. La punctul 1 din Anexa propunerii de HG a ANPDCA se prevede “Închiderea instituţiilor de tip vechi/clasic şi înfiinţarea de centre de zi de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” – PIN 1. Este cunoscut faptul că în centrele de plasament sunt și tineri cu certificat de cerințe educative speciale sau cu certificat de încadrare în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 26 de ani și pentru care trebuie identificată o soluție pentru integrarea în comunitate. Astfel, la nivelul național există un număr de 48 de centre de plasament de tip clasic în care sunt instituționalizați un număr de 2.478 de copii cu dizabilități (http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/copil_III2015.pdf). Din datele statistice publicate pe pagina Ministerului Muncii nu reiese numărul copiilor cu dizabilități pe grupe de vârstă și grad și tip de dizabilitate, așa cum nu sunt informații nici despre numărul celor care au certificat de cerințe educative speciale. Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru perioada 2014 – 2020 nu oferă informații despre implicarea și colaborarea în procesul de asigurare a respectării drepturilor copiilor cu dizabilități a ANPD. În același timp, pe pagina ANPD sunt publicate date statistice din care reiese că, în România, sunt 365 de centre de tip rezidențial în care trăiesc 17.682 de persoane cu dizabilități (http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilitati_III2015.pdf). Așadar, o punere în comun a datelor celor două autorități, drepturile copilului și drepturile persoanelor cu dizabilități vor contribui la realizarea procesului de dezinstituționalizare, prin coroborarea Punctului 1 din HG propus de ANPDCA, ”Închiderea instituțiilor de tip vechi/clasic” cu propunerea HG a ANPD de achiziționare a locuințelor protejate pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate.

  1. Anexe la cele două hotărâri de guvern și publicarea acestora spre dezbatere publică.

Publicarea ca anexe la cele două hotărâri de guvern a următoarelor documente în dezbatere publică și nu aprobarea documentelor prin decizie sau ordin:

Metodologia de evaluare, selectare și finanțare – cu includerea criteriilor referitoare la proiectele destinate persoanelor cu dizabilități, înțelegând prin acestea atât criterii pentru minorii, cât și pentru tinerii și adulții cu dizabilități; includerea criteriilor referitoare la legătura care se va realiza la nivel local între centrele de plasament și centrele pentru adulți, astfel încât să prevenim experiența din anii trecuți ca închiderea de centre de plasament de tip clasic și construirea caselor de tip familial pentru copiii mici să conducă la neadecvarea ofertei de servicii pentru adolescenții și tinerii cu dizabilități.

Ghidurile solicitantului –dacă hotărârea de guvern propusă de ANPDCA face vorbire despre un astfel de document, hotărârea de guvern propusă de ANPD nici nu ia în considerare un document de acest tip. Ghidurile solicitantului pentru proiectele destinate copiilor, tinerilor și adulților cu dizabilități trebuie să includă indicatori concreți de evaluare a modului în care proiectele trebuie să răspundă nevoilor acestui grup de persoane, cu atât mai mult cu cât ambele hotărâri propun dezinstituționalizarea și înființarea de centre de recuperare și de zi.

Explicitarea nevoii de deschidere a centrelor de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități din propunerea de hotărâre de guvern a ANPD – înființarea unor centre de acest tip din nou destinate numai persoanelor cu dizabilități contribuie la segregarea acestor persoane. Adultul cu dizabilități are nevoi diferite și cu siguranță că acestor nevoi li se va răspunde prin furnizarea de servicii diferite, personalizate care trebuie întărite la nivelul comunității și care pot să contribuie la creșterea gradului de integrare în comunitate și de socializare. Prin urmare, HG propusă de ANPD ar trebui să cuprindă o anexă cu tipurile de servicii la nivelul comunității care vor primi finanțare pentru a acomoda și nevoile persoanelor cu dizabilități.

  1. Praguri valorice/proiect.

Pentru ambele propuneri de hotărâri de guvern vă solicităm să introduceți praguri valorice pentru a evita riscul alocării unui singur proiect sau coordonarea de așa natură încât să existe o pilotare a nivelul unor regiuni selectate pe baza criteriilor formulate de ANPD și ANPDCA pentru inchiderea centrelor de plasament și a centrelor rezidențiale.

  1. Planul de închidere al fiecărui centru de plasament și al fiecărui centru rezidențial (413 planuri) să devină anexe la hotărârile de guvern, în baza acestora realizându-se prioritizarea închiderii de centre de plasament/rezidențiale și deschiderea de centre de recuperare/zi și alocarea de proiecte finanțate prin PIN.

Propunem ca ANPDCA și ANPD să solicite celor 48 de centre de plasament clasice pentru copiii cu dizabilități și celor 365 de centre rezidențiale pentru adulții cu dizabilități planurile de dezinstituționalizare elaborate și, pe baza acestor planuri, să stabilească etapele procesului de dezinstituționalizare care să constituie Anexă la aceste două propuneri de hotărâri de guvern. Anexa la hotărârile de guvern va furniza calendarul și indicatorii de evaluare și monitorizare a închiderii de centre de plasament pentru copii cu dizabilități/dezinstituționalizare adulți, deschidere de centre de recuperare și centre de zi, achiziționarea de locuințe protejate. Planurile trebuie să țină cont și de strategiile din domeniul sănătății mintale și a centrelor de sănătate mintală comunitare ale Ministerului Sănătății prin Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, precum și de obiectivele strategice ale Ministerului Educației în domeniul educării copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale sau cu dizabilități.

  1. Completarea propunerii de hotărâre de guvern a ANPD cu posibilitatea ca proiectele să prevadă nu numai construirea/cumpărarea de locuințe, dar și asigurarea unei sume de bani pentru chirie /contribuție la chirie conform Legii Locuinței naționale nr 114/1996.
  2. Completarea propunerii de hotărâre de guvern a ANPD cu posibilitatea ca proiectele să prevadă un număr maxim de persoane/locuință protejată și nu obligativitatea ca în fiecare locuință să locuiască 6 adulți cu dizabilități. Un număr de 6 adulți cu dizabilități/locuință poate fi considerat degradant în legătură cu dreptul la viață de familie și demnitate a unui adult cu dizabilități.
  3. Revizuirea Obiectivului general al hotărârii de guvern a ANPD: înlocuirea termenului de dezinstituționalizare cu cel de închidere de centre de tip rezidențial și deschiderea de servicii în comunitate. Acest obiectiv urmând a fi în acord cu prevederile anexei de la punctul 5 al prezentului document, tinându-se cont de nevoile fiecărei persoane, tipul de servicii și accesul la servicii în comunitate.
  4. Implicarea Ministerului Sănătății și, în mod special, a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA) în elaborarea anexelor, având în vedere că Ministerul Sănătății a adoptat o Strategie a sănătății mintale a copilului și a adolescentului și implementează ordinul privitor la centrele de sănătate mintală comunitare, dar și monitorizarea programelor de sănătate mintală din spitalele pentru bolnavii psihici cronici. Consultarea CNSMLA va contribui la armonizarea furnizării de servicii dat fiind faptul că un număr însemnat de beneficiari minori și adulți ai centrelor de plasament/rezidențiale au probleme de sănătate mintală sau tulburări de comportament. Astfel, se va evita dublarea înființării de centre de recuperare/centre de zi pentru copiii /tinerii cu dizabilități mintale și punerea în comun a resurselor la nivelul comunității, astfel încât serviciile să fie sustenabile. De asemenea, vor fi identificate centrele de tip medico-social care vor furniza servicii preponderent medicale persoanelor cu dizabilități mintale severe tinere sau vârstnice.
  5. În criteriile de evaluare a proiectelor, asigurarea că direcțiile județene de asistență socială și protecție a copilului care vor depune proiecte în parteneriat cu furnizorii licențiați de servicii sociale privați vor primi un punctaj în plus la evaluare, asigurând astfel parteneriatul public-privat în domeniul serviciilor sociale destinate copiilor și adulților cu dizabilități.
  6. Asigurarea că propunerile de proiecte vor fi prezentate spre consultare și Consiliului de Analiză a problemelor persoanelor cu dizabilități înființat în baza Legii nr. 448/2006.

Ne așteptăm ca Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Autoritatea Națională pentru Drepturile Copiilor și Adopție să retragă propunerile de hotărâri de guvern și să le publice spre dezbatere într-o formă completată cu informațiile care lipsesc și cu ghidurile și metodologia aferentă.

Cele două documente supuse dezbaterii publice sunt disponibile la:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4266-2016-01-28-hg-anpdca-pin

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4265-2016-01-28-hg-anpd-pin

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați: Georgiana Pascu, Manager de program Centrul de Resurse Juridice, email: gpascu@crj.ro