Anunț achiziție servicii de organizare de evenimente- 4 dezbateri în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”.

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 4 dezbateri în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), astfel:

1.         O dezbatere națională în București;

2.         3 dezbateri regionale în Iași, Cluj Napoca și Timișoara.

Valoarea estimată maximă a achiziției: 36.159,11 lei   fără TVA;

  • Contravaloarea aferentă serviciilor de decontare a cheltuielilor de transport va fi de maxim 6302,52 lei (fără tva) pentru toți participanții și pentru ambele evenimente;
  • Cheltuielile de transport vor fi decontate în totalitate, indiferent de valoarea acestora/ persoană, în baza documentelor justificative prezentate, până la limita valorii de 6302,52 lei (fără tva).
  • Modalitatea de achiziție: procedura proprie conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 29.11.2022, ora 12.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresacristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limită de transmitere. Se va întocmi câte o ofertă pentru fiecare eveniment în parte.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini de la acest link.

Descărcă la acest link Invitația de participare.