Anunț achiziție servicii de organizare de evenimente- 8 sesiuni de formare pentru specialiști- proiectul AdaptJust

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze de Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 8 sesiuni de formare pentru specialiști care interacționează cu persoane cu dizabilități instituționalizate  în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2).

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 195.501,10 lei   fara TVA;

  • Modalitatea de achiziție: procedura proprie interna conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 05.01.2023, ora 12.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limita de transmitere.Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare eveniment in parte.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Lista formularelor și modelele se găsesc la acest link.

Invitația de participare- format PDF- se poate descărca de AICI.