Anunţ – Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de organizare seminarii

Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii organizare seminarii – cod CPV 79951000-5, în cadrul proiectului “Transparență și integritate în gestionarea bugetelor locale”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

Se vor achiziţiona servicii de organizare seminarii constând în închiriere săli de conferinţe şi de curs, cazare cu pensiune completă, pauze de cafea,  în conformitate cu solicitările din Documentaţia pentru ofertanţi pentru următoarele evenimente: 1 sesiune de instruire jurnalisti și reprezentanți ong, 4 mese rotunde locale în București, Cluj – Napoca, Timișoara și Iași, 1 conferință de închidere a proiectului.

Documentaţia pentru ofertanţi o puteţi găsi pe site-ul Centrului de Resurse Juridice la adresa www.crj.ro.

Procedura aplicată: procedura competitivă simplificată, în conformitate cu Ordinul nr. 1120/15.10.2013 emis de Ministerul Fondurilor Europene și Procedura pentru achizițiile effectuate de către Promotorii de proiecte în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

Criteriul de evaluare în atribuirea contractului va fi „cel mai scăzut preţ” pentru specificaţiile tehnice aferente achiziţiei.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: valentina.nicolae@crj.ro, tel. 021- 212.05.20, fax 021- 212.05.19, persoană de contact Valentina Nicolae.

Va rugam sa ne transmiteţi oferta Dvs. întocmită conform documentaţiei pentru ofertanţi, pe e-mail la adresa: valentina.nicolae@crj.ro, sau prin poșta/curier la adresa Str. Arcului, nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021034, până la data de 12.02.2016.

Documentatie organizare seminarii