Anunţ încheiere procedură selecţie experţi pe termen scurt

În cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259 Centrul de Resurse Juridice anunţă încheierea procedurii de selecţie a experţilor pe termen scurt.

Anunt incheiere procedura selectie experti pe termen scurt