Anunţ selecţie expert formare

Centrul de Resurse Juridice anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea unui expert formator, în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Anunt selectie expert formare