Anunţ selecţie expert pentru coordonare reţea pilot

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea unui expert consiliere şcolară care va coordona reţeaua pilot formată din 12 unităţi de învăţământ din Regiunea Bucureşti Ilfov, realizată în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Proiectul contribuie la promovarea unor noi metode de intervenţie în situaţii de conflicte şi violenţă şcolară, la dezvoltarea serviciilor de consiliere în unităţi de învăţământ din Regiunea Bucureşti – Ilfov. Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi consultate pe pagina de prezentare a proiectului aici.

Anunt selectie Coordonator Retea