Anunț selecție experți metodologie și experți analiză bugetară

5.05.2015

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea a doi experţi metodologie și doi experți analiză bugetară în vederea elaborării unei metodologii de monitorizare și analiză a bugetelor locale, respectiv a efectuării unei analize bugetare pe baza acestei metodologii în patru municipii din România, în cadrul proiectului “Transparenţă şi integritate în gestionarea bugetelor locale”, proiect co-finanțat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta 1 IMPLICARE, subcomponenta 1.3  Încurajarea valorilor democratice.

Proiectul contribuie la dezvoltarea transparenței bugetare în patru municipii din țară (București, Iași, Cluj, Timișoara), la dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri și autorități publice în vederea creșterii transparenței la nivelul administrației locale și la creşterea capacităţii şi implicării organizaţiilor neguvernamentale locale şi cetăţenilor în prevenirea corupţiei, asigurarea transparenţei şi responsabilizarea aleşilor locali în privinţa cheltuirii banilor publici.

 1. EXPERȚI METODOLOGIE (2 poziții)

Experții metodologie vor avea următoarele atribuții în cadrul proiectului:

 • Elaborează o metodologie de monitorizare a execuţiei bugetare la nivelul autorităţilor publice locale;
 • Participă la mesele rotunde (4) la nivel local (câte o masă rotundă în fiecare municipiu al proiectului);
 • Elaborează suportul de curs şi susţin o sesiune de training de 3 zile pentru jurnalişti şi pentru activişti ONG;
 • Participare la conferinţa finală a proiectului.
 • Elaborează un manual de monitorizare a execuţiei bugetare la nivelul autorităţilor publice locale (ghid privind analiza bugetelor locale);
 • Participă la întâlniri de consultare cu coordonatorului tehnic și cu experţii analiză bugetară;
 • Verifică broşurile privind analiza execuţiei bugetare la nivelul autorităţilor publice locale participante şi urmăreşte implementarea corecta a metodologiei de către experţii analiză bugetară ai proiectului;
 1. EXPERȚII ANALIZĂ BUGETARĂ (2 poziții)

 Experții analiză bugetară vor avea următoarele atribuții în cadrul proiectului:

 • Participă la evenimentul de lansare a proiectului;
 • Participă la întâlniri de consultare cu coordonatorului tehnic și cu experţii analiză bugetară;
 • Fiecare expert analiză bugetară va analiza execuţia/politica bugetară a unei municipalităţi (culeg date, analizează date, realizează interviuri, observă la faţa locului, redactează rapoarte detaliate, monitorizează execuţia/politica bugetară a autorităţii locale) – Iași respectiv Timișoara;
 • Elaborează raportul detaliat de monitorizare privind execuţia bugetară la nivelul primăriei Timişoara, respectiv Iaşi (autorităţilor monitorizate li se va solicita punctul de vedere asupra raportului de monitorizare);
 • Elaborează broşura pe înţelesul cetăţenilor privind analiza execuţiei bugetare;
 • Trimite solicitări de informaţii publice, realizează interviuri la faţa locului pentru culegerea de date, discuţii prealabile cu autorităţile locale monitorizate;
 • Participă la evenimentul de lansare a proiectului;
 • Participă la o masă rotundă la de nivel local (în municipiul pentru care a realizat monitorizarea) ;
 • Participare la conferinţa finală a proiectului.
 1. TERMENE DE REALIZARE

Fiecare activitate şi livrabil are un termen limită de realizare. Termenul limită pentru implementarea tuturor activităţilor este 30.04.2016. 

 1. CRITERII DE SELECŢIE 

Experţii analiză bugetară și experții metodologie vor fi selectaţi pe baza următoarelor criterii:

 • experienţa profesională în monitorizarea/auditarea bugetelor locale;
 • experienţă relevantă în aplicarea de metodologii (pentru experţii analiză bugetară);
 • studii superioare în domeniu;
 • cunoaşterea legislaţiei privind achiziţiile publice;
 • cunoaşterea legislaţiei anticorupţie;
 • capacitate analitică;
 • gândire inovatoare;
 • experienţă de trainer minim 2 ani (pentru experţii metodologie).
 1. DOCUMENTE NECESARE

Documentele necesare pentru participarea la selecție sunt:

 • CV Europass în limba română
 • Scrisoare de motivație

Documentele solicitate trebuie trimise cel mai târziu până la data de 19.05.2015 (marți) la adresa de email  office@crj.ro. La subiectul mesajului se va indica poziţia pentru care se trimite oferta. Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann