Apologia discursului urii este inadmisibilă

În urmă cu o săptămână, declarațiile premierului Ungariei la Băile Tușnad au provocat un val de reacții juste care condamnă caracterul rasist, pro-putinist și anti-UE al acestora. Declarațiile d-lui Orban reprezintă un caz clar de discurs de ură, astfel cum este definit în Recomandarea (97)20 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei: „toate formele de exprimare care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia,antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă, inclusiv intoleranţa care se exprimă sub formă de naţionalism agresiv şi de etnocentrism, de discriminare şi ostilitate faţă de minorităţi, imigranţi şi persoane provenite din imigraţie”.

Ieri, dl Kelemen Hunor a justificat discursul premierului Ungariei, clasificându-l ca fiind “o chestiune de inimă”[1] . Este inacceptabil să califici sau să justifici un discurs nazist, care propagă ideea de rasă și de neimixtiune a raselor. Tot inacceptabilă este si minimalizarea celor spuse prin încadrarea unui discurs public drept “o chestiune privată” sau justificarea că „Orban nu are niciun pic de rasism”, deoarece „îl cunosc personal” potrivit d-lui Kelemen.

În România, discursul urii și infracțiunile motivate de ură sunt sancționate. Am menționa, spre exemplu, următoarele prevederi legislative:

  • Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă” (art. 369 din Codul Penal, Incitarea la ură sau discriminare);
  • Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.” (Art. 5 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război);
  • Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.” (Art. 3 din Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului).

Este inadmisibil faptul că un lider de partid nu doar că nu condamnă discursul de ură, dar îl și justifică, alăturându-se unui șir lung de politicieni care fac acest lucru.Material realizat în cadrul proiectului Nediscriminarea, dincolo de cuvintecu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.