Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală

Serviciile juridice pro bono, sau avocatura pro bono, se referă la asistența juridică oferită în mod gratuit de către avocați persoanelor vulnerabile, fără mijloace financiare sau care fac parte din grupuri marginalizate.

Deși dezvoltată de mulți ani în țări cu tradiție democratică, în unele dintre ele existând și facilități fiscale pentru astfel de servicii pro bono, în România, munca pro bono în domeniul juridic nu este reglementată, nefiind însă nici interzisă, dar practica este rar întâlnită. În același timp, din experiența organizațiilor neguvernamentale ce acordă diferite tipuri de sprijin în domeniul drepturilor omului și incluziunii sociale, nevoia de servicii juridice din partea celor mai vulnerabili și discriminați cetățeni este mare în România și neacoperită, ducând la o situație sistematică de lipsă de acces la justiție pentru cei vulnerabili.

Spre deosebire de ajutorul public judiciar, care este un serviciu oferit de stat în anumite cauze penale, sau în cauze civile pe criteriul lipsei mijloacelor financiare, serviciile juridice pro bono se acordă la inițiativa avocatului în cauze ce țin, în esență, de drepturile omului și care privesc persoane care aparţin unor grupuri vulnerabile, discriminate. În centrul muncii pro bono e avocatul și conștiința acestuia, ca profesionist indispensabil al cetății democratice.

Solicităm profesiei avocaților din România, prin structurile sale de organizare și decizie, și în consultare cu organizații ale/ce acordă sprijin persoanelor vulnerabile, să ia în discuție și să reglementeze acordarea de servicii juridice pro bono pentru cauze ce țin de drepturi fundamentale și accesul egal la justiție pentru persoane ce aparțin unor grupuri vulnerabile. Scopul reglementării trebuie să fie încurajarea practicii. Astfel, obținerea ajutorului trebuie să se facă în urma unei proceduri simple, ce reflectă esența caracterului liberal al profesiei, și care să nu pună obstacole birocratice în ceea ce privește accesul la acest serviciu.

Reglementarea asistenței juridice pro bono și scopul ei, precum și jurisprudența specifică (cazuri emblematice de drepturile omului) din alte țări și din România trebuie ulterior predate în facultățile de drept, în paralel cu un rol mai important acordat drepturilor omului, nu doar ca materie, ci și ca principiu guvernator al tuturor materiilor dreptului într-o democrație, iar apoi aprofundate în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, ajutând astfel avocații să conștientizeze rolul important pe care-l pot juca în comunitate.

Posibilitatea și practica efective de a acorda servicii juridice pro bono de o manieră care să servească interesul asigurării accesului la justiție al tuturor, mai ales al celor vulnerabili, este adevăratul indicator al trecerii examenului democrației pentru profesia avocaților.

DESCARCĂ DOCUMENTUL: Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală

Adresa Centrului de Resurse Juridice către Uniunea Națională a Barourilor din România