Capacitatea de producţie a combustibilului nuclear în fabrica Mioveni

Accesând pagina de internet a Ministerului Mediului am găsit un anunţ mic despre prelungirea autorizaţiei de mediu pentru fabrica de la Mioveni (Piteşti). Aici sunt produşi combustibilii nucleari pentru Centrala Nucleară Cernavodă. Creşterea capacităţii este necesară pentru al doilea reactor pus în funcţiune la Cernavodă şi probabil pentru că Guvernul intenţionează să construiască alte două reactoare la Cernavodă, potrivit Strategiei Energetice. Acest anunţ nu conţinea nicio documentaţie şi nici intervalul de timp stabilit pentru participarea publicului. Împreună cu Greenpeace România (experţi de mediu), am scris la Ministrul Mediului şi am cerut să fim consideraţi public interesat în această procedură  în conformitate cu Convenţia de la Aarhus astfel încât să primim toate documentele, şi să ni se ofere posibilitatea de a ne exprima sugestiile.

Ca urmare, ministerul a stabilit un interval de timp de 30 de zile pentru consultare publică, şi ne-a invitat să consultăm documentaţia refuzând să ne dea vreo copie Xerox. CRJ şi Greenpeaces-au deplasat la sediul ministerului pentru a studia documentaţia, unde am realizat că multe dintre autorizaţiile emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare erau expirate, şi că nici un studiu de mediu nu fusese efectuat.După mai multe plângeri adresate ministrului şi cereri de informaţii adresate ministerului şi directorului fabricii am primit documentaţia. Între timp termenul de 30 de zile pentru consultări publice a expirat. Am formulat acţiune în instanţă pentru că nu am primit raportul de mediu şi alte documente legale,  în conformitate cu Ordinul nr. 1728/2007.

CRJ a solicitat următoarele informaţii

 1. „Copii ale tuturor actelor de reglementare emise pentru “Fabrica de Combustibil Nuclear” Piteşti după 1989.
 2. Anexele 1-5 care fac parte integrantă din autorizaţia de mediu HG 405/2005.
 3. Actele care au stat la baza emiterii autorizaţiei HG 405/2005, menţionate în cuprinsul acesteia.
 4. Proces verbal de verificare a amplasamentului în vederea emiterii noii autorizaţii de funcţionare.
 5. Îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentelor realizat în procedura de emitere a noii autorizaţii de funcţionare.
 6. Bilanţul de mediu conform art. 10 din Ordinul 1798/2007.
 7. Lista autorizaţiilor-avizelor necesare emise de alte autorităţi conform art 10 din Ordinul 1798/2007.
 8. Raportul titularului cu concluziile bilanţului de  mediu şi recomandări pentru programul de conformare.
 9. La ce dată a avut loc dezbaterea publică pentru conluziile bilanţului de mediu.
 10. În prezent ce cantitate de combustibil produce în prezent “Fabrica de Combustibil Nuclear” Piteşti.
 11. Dacă s-a făcut vreodată vreo evaluare privind impactul asupra mediului pentru activitatea FCN Piteşti.
 12. Care sunt argumentele pentru care consideraţi că nu se aplică art. 8 lit e din Ordinul 1798/2007?
 13. În legătură cu următoarele documente:
 14. Protocol între sucursala CNP şi FCN privind stabilirea comitetului pentru situaţii de urgenţă din 20.03.2006 .

Instanţa de fond s-a pronunţat în acest caz, admiţând cererea şi obligând pârâta la plata de daune morale şi penalităţi până la executarea hotărârii.

După emiterea autorizaţiei de mediu CRJ va formula plângeri în instanţă şi la organismele internaţionale. În această secţiune veţi găsi referinţe privind plângerea către Comisia Europeană formulată în acest caz de CRJ împreună cu Greenpeace.

Ministerul Mediului şi al Pădurilora formulat recurs care a fost respins de C.A. Bucureşti, Ministerul executând hotărârea.

În acest caz am formulat şi o acţiune de anularea a autorizaţeie de mediu care a fost respinsă ca inadmisibilă de instanţa de fond. Vom formula recurs după comunicarea hotărârii.

Am formulat şi plângere la Comisia Europeană pentru încălcarea Directive EIA având în vedre că a fost dublată capacitatea de producţie a fabricii. Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement împotriva României trimiţând Guvernului scrisoarea de punere în întârziere.

Hotararea instantei de fond