Ce tipuri de acte pot semna în funcție de măsura mea de ocrotire?

Legea 140/2022 prevede că persoana cu dizabilități poate beneficia de una dintre următoarele măsuri de ocrotire:

 • asistență la încheiera actelor juridice

Asistența pentru încheierea actelor juridice se referă la faptul că o persoană aleasă de persoana cu dizabilități va putea oferi suport și sfătuire pentru înțelegerea, încheierea și luarea unei anumite decizii. Această persoană de sprijin nu va lua decizii în locul persoanei cu dizabilități, ci o va ajuta să decidă singură, după propriile dorințe și nevoi.

 • consiliere judiciară

Consilierea judiciară este stabilită pentru persoana care nu se poate îngriji singură de interesele sale și care are nevoie de sprijin în formarea sau exprimarea voinței sale.

 • tutelă specială

Tutela specială este stabilită pentru persoana care este necesar să fie reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților sale.

Pentru fiecare măsură de ocrotire, există anumite tipuri de acte pe care persoana le poate semna.

Asistență la încheierea actelor juridice

Exemple de acte:

 • obținerea unui credit bancar;
 • încheierea unui contract pentru utilități;
 • achizitionarea unui telefon;
 • acceptarea unei moșteniri;
 • obținerea unui loc de muncă.

Consilierea judiciară

Exemple de acte:

Instanța stabilește prin hotărârea de instituire a măsurii de octotire actele pentru care este nevoie de încuviințarea sau reprezentarea persoanei ocrotite de către reprezentantul acesteia.

Acte de administrare (susceptibile a-l prejudicial pec el ocrotit)

 • închirierea unui imobil, respectiv încasarea veniturilor din acest contract;
 • contracte de împrumut cu obiect bunuri mobile, incheierea unor contracte de prestari servicii cu privire la anumite bunuri (mobile sau imobile)
 • reparatii ale imobilelor, autoturismelor pe care cel ce beneficiaza de masura de protective la are in proprietate (in afara de cele necesare conservarii bunurilor)

Acte de dispozitie ( în anumite cazuri și/sau condiții)

 • încheierea de contracte de vanzare;
 • constituirea unor ipoteci;
 • darea în gaj (orice garanție pentru drepturile patrimoniale)
 • căsătoria (în anumite condiții)

Tutela specială

Exemple de acte:

Instanța stabilește prin hotărârea de instituire a măsurii de octotire actele pe care le poate realiza persoana ocrotită, în  funcție de gradul de autonomie și nevoile sale specifice.

 • Actele de conservare – înscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, somaţia, punerea de sigilii, întocmirea unui inventar;
 • Acte de dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la momentul încheierii lor – vanzarea unor obiecte personale – o haină, un bun mobil de mică valoare, cumpărarea unor alimente, cumpărarea unor bilete de transport;
 • Căsătoria (în anumite condiții)

Pentru mai multe detalii precum atribuțiile asistentului, atribuțiile consilierului, dar și informații despre mandatul de ocrotire, apăsați pe butonul de mai jos:

MĂSURI DE OCROTIRE