Centrul de Resurse Juridice (CRJ) lansează cinci teme în dezbaterea publică pentru anul 2013

21.02.2012

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) lansează cinci teme în dezbaterea publică pentru anul 2013

 

 

Centrul de Resurse Juridice (CRJ)anunţă lansarea proiectului “Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice”, cod SMIS 35512, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.

În cadrul acestui proiect CRJ anunţă dezbaterea publică pentru anul 2013 a cinci teme de politici publice de interes pentru România:

 • stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţiei 2012-2015;
 • recuperarea prejudiciilor în cazul infracţiunilor financiare, de crimă organizată sau corupţie;
 • o mai bună reglementare a informaţiilor secret de serviciu;
 • lansarea iniţiativei Chartei Diversităţii în România;
 • înfiinţarea mecanismului naţional de prevenire a torturii, şi a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante;

Pentru fiecare din aceste teme, CRJ va elabora la începutul anului 2013 un document de poziţie (policy paper) prin care va analiza bunele practici existente la nivel european, situaţia existenă în România şi alternativele de politici publice disponibile. Plecând de la documentele de poziţie, CRJ va organiza cinci dezbateri publice, împreună cu atorităţile publice centrale responsabile şi cu alte ONG-uri interesate, în scopul de a stabili un plan de măsuri şi modalităţi concrete de cooperare cu autorităţile publice centrale pentru promovarea pe agenda instituţională a unor noii politici publice în cele cinci domenii cheie.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 497,435 lei, din care:

 • 487,486.30 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 9,948.70 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul generalal proiectului: Dezvoltarea implicării organizaţiilor societăţii civile în toate etapele ciclului de politici publice, în special în procesele de consultare, planificare şi formulare a politicilor publice iniţiate la nivelul administraţiei publice centrale.

Scopul proiectului:Creşterea capacităţii Centrului de Resurse Juridice de a fi un partener de dialog al administraţiei publice centrale pe parcursul ciclului de politici publice în 5 domenii cheie de politici:sănătate mintală, egalitate de şanse şi diversitate, acces la informaţii şi participare publică, reforma justiţiei şi anticorupţie.

Grupul ţintă  al proiectului este constituit din 22 de angajaţi şi voluntari ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ) care sunt implicaţi în activitatea de consultare, participare la luarea deciziilor sau în structuri consultative, dezvoltare de parteneriate, monitorizare sau instruire a administraţiei publice, precum şi un grup ţintă asimilat de 175 de persoane, funcţionari publici şi reprezentanţi ONG.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • Desfăşurarea a 3 cursuri de formare pentru grupul ţintă, cu următoarele tematici: politici publice, advocacy, comunicare şi negociere şi planificarea strategică;
 • Cinci vizite de studiu (schimb de experienţă) într-un stat membru U.E.;
 • Organizarea a cinci dezbateri publice pe cinci subiecte cheie de politici publice;
 • Redactarea şi publicarea unui manual privind tehnici şi proceduri de cooperare, consultare şi advocacy între organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice;
 • Realizarea strategiei de cooperare, consultare şi monitorizare a CRJ 2012-2015;
 • Conferinţă privind diseminarea rezultatelor proiectului şi dezbaterea rolului ONG în creşterea eficiacităţii administraţiei publice centrale.

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

 • 2 comunicate de presă diseminate;
 • 1 conferinţă privind diseminarea rezultatelor proiectuluişi dezbaterea rolului ONG în cresterea eficiacităţii administraţiei publice centrale;
 • 40 de participanţi la conferinţă;
 • 3 de sesiuni de formare organizate;
 • 22 de persoane instruite;
 • 19 persoane obţin certificate de perfecţionare recunoscute la nivel naţional;
 • 5 vizite de studiu la nivel european organizate;
 • 5 raporte privind rezultatele vizitelor la nivel european (inclusiv un document de poziţie privind subiectul dezbaterilor publice);
 • 5 dezbateri publice organizate;
 • 5 rapoarte ale dezbaterilor publice;
 • 5 planuri de măsuri ulterioare pentru implementarea concluziilor dezbaterilor.
 • 1 manual privind tehnici şi proceduri de cooperare, consultare şi advocacy, publicat în 300 de exemplare şi diseminat către angajaţii proprii şi 150 de instituţii ale administraţiei publice centrale;
 • 1 strategie a CRJ de cooperare, consultare şi monitorizare pentru perioada 2012-2015; 1 audit al proiectului.

 

Contact:

Valentina Nicolae, asistent de proiect, Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Tel: 021.212.06.90  Fax: 021.212.05.19  E mail: valentina.nicolae@crj.ro

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann