Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) vs Consiliul Superior al Magisraturii (CSM)

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a formulat cerere de intervenţie în interesul Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR) în procesul privind anularea hotărârilor plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin care d-na judecător Florica Bejinaru a fost numită preşedinte al CSM, iar d-na procuror Petronela Isac a fost numită vicepreşedinte al CSM.

Instanţa de fond a respins cererea principală ca lipsită interes. Asociaţia Magistraţilor din România a declarat recurs, care a fost admis şi cauza a fost trimisă la Curtea de Apel Bucureşti spre rejudecare. Aceasta a respins acţiunea formulată de AMR.